Program Konferencji PSEW 2020

DZIEŃ 1 – 2020

Godzina

Sesja

11:30 – 13:00

„Run like the wind” – bieg charytatywny

13:00 – 14:00

Rejestracja

14:00 – 18:00

Wpływ pandemii COVID-19 – na rozwój rynku lądowej energetyki wiatrowej w Polsce i Europie cz. 1
 • Finansowanie inwestycji aukcyjnych z 2019 r.
 • Realizacja aukcji OZE w 2020 r.
 • Co dalej z krajowymi systemami wsparcia, czyli aukcje OZE po 2021 r.
 • Wsparcie lokalnych łańcuchów dostaw
Główne założenia krajowego programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
 • Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
 • Ustawa o promowaniu morskiej energetyki wiatrowej
 • Plan rozwoju lokalnego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej
 • Plan rozwoju sieci elektroenergetycznej
 • Plan rozwoju infrastruktury portowej i logistyki
 • Kadry i rynek pracy

15:30 – 16:00

Przerwa kawowa

16:00 – 18:00

Wpływ pandemii COVID-19 – na rozwój rynku lądowej energetyki wiatrowej w Polsce i Europie cz. 2
 • Rola i oferta finansowania inwestycji OZE ze strony banków krajowych
 • Rola mechanizmu dodatkowych gwarancji / ubezpieczeń ze strony banków europejskich
Kierunki rozwoju krajowego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej
 • Rola portów morskich
 • Lokalny łańcuch dostaw dla offshoru
 • Jak wykorzystać potencjał polskich przedsiębiorstw? – tereny postoczniowe / zakłady gotowe do zmiany profilu produkcji

19:00

Koktajl

DZIEŃ 2 – 2020

Godzina

Sesja

09:00 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 12:30

SESJA GŁÓWNA
 • European Green Deal i Prawo klimatyczne – w jaki sposób energia wiatrowa może pomóc Unii Europejskiej osiągnąć cele klimatyczne ?
 • Rozwój OZE, w tym energetyki wiatrowej w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
 • Europejska strategia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
 • Potencjał rozwoju sektora morskiej i lądowej energetyka wiatrowej w ramach krajowego planu na rzecz energii i klimatu
 • Zeroemisjne źródła energetyczne w ramach transformacji energetycznej
 • Zielony wodór jako paliwo przyszłości
 • Rynek energii elektrycznej

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 15:00

Potencjał rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie
 • Potencjał energetyki wiatrowej w Polsce
  Zmiany ograniczające możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych w tzw. ustawie odległościowej
 • Lokalne plany zagospodarowania przestrzennego
 • Aspekty środowiskowe
 • Energetyka wiatrowa w dokumentach strategicznych Państwa
 • Repowering:
  • wymiana starszych urządzeń na nowe i bardziej produktywne turbiny wiatrowe
  • utylizacja zużytych elementów turbiny
Kierunki rozwoju krajowego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej
 • Ustawa o promowaniu morskiej energetyki wiatrowej
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy
 • Krajowy plan na rzecz energii i klimatu
 • Dalsze konieczne regulacje
 • Plan zagospodarowania przestrzennego
 • Integracja inwestycji morskich elektrowni wiatrowych z Krajowym Systemem Energetycznym
 • Bilansowanie energii z morskich farm wiatrowych
 • Zasady odkupy przyłącza przez PSE

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 15:00

Istotne zmiany regulacyjne na rynku lądowej energetyki wiatrowej
 • Zmiany w systemie aukcyjnym
 • Zmiany na rynku bilansującym od stycznia 2021
 • Zmiany w instrukcjach sieci PSE Operator
 • Mechanizm ograniczania produkcji z farm wiatrowych
Zielony wodór jako paliwo przyszłości

17:00 – 19:00

Spotkania B2B

20:00

Gala Dinner

DZIEŃ 3 – 2020

Godzina

Sesja

10:30 – 12:30

O&M
Fotowoltaika jako komplementarny sektor OZE
 • Nowe projekty aukcyjne
 • Stan realizacji inwestycji aukcyjnych z poprzednich lat
 • Łańcuch dostaw sektora PV

12:30 – 13:00

Przerwa

10:00 – 12:30

Korporacyjne umowy sprzedaży energii elektrycznej (PPA)
 • Prognozy cen energii elektrycznej
 • Zielone certyfikaty
 • Korporacyjne umowy sprzedaży energii (cPPAs)

*do potwierdzenia

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Kontakt

Dorota Bereza
Marketing Manager
PSEW
tel. +48 665-370-868

KONTAKT:
Ogólne pytania:
event@psew.pl
+48 661 660 460

Rejestracja:
rejestracja@psew.pl

Sponsoring i udział w programie:
d.bereza@psew.pl
+48 665 370 868

Media:
media@psew.pl