PROGRAM

DZIEŃ 1

30 sierpnia 2021 r.

Godzina

Sesja

12:00 – 16:00

Turniej siatkówki plażowej i Streetball – faza grupowa

Sponsor:

13:00 – 16:00

Rejestracja

13:00 – 14:30

Wydarzenie towarzyszące

Inauguracja Baltica 2+3
Rozwijaj z nami Baltica 2+3: Jak włączyć się w realizację wspólnej inwestycji PGE i Orsted
Partner wydarzenia:

14:00 – 16:00

Wydarzenie towarzyszące
Współpraca międzynarodowa

Partner wydarzenia:

Warsztat

Cyfryzacja, w celu optymalizacji pracy farmy wiatrowej.

Jak zoptymalizować wydajność farmy wiatrowej, korzystając z najnowszych
narzędzi do cyfrowej analizy wydajności

Santiago Lopez, Head of Asset Management, UL Renewables

Partner warsztatu:

15:00 – 16:00

Lunch

Lunch

16:00 – 18:00

Energetyka wiatrowa a rynek energii elektrycznej w Polsce

 • Aukcje OZE
 • Panorama energetyki wiatrowej w Polsce
 • System wsparcia
 • Rynek energii elektrycznej w Polsce
 • Fuzje i przejęcia
 • Przyłączenie do sieci
 • Obecne wyzwania
 • Tempo realizacji inwestycji

Moderator: Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Zaproszeni goście:

 • Marcin Ścigan, Dyrektor Departamentu
  Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Marek Szymankiewicz, Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, EneaOperator Sp. z o.o.
 • Grzegorz Kazimierski, Technical Sales Manager, SiemensGamesa
 • Paweł Ryglewicz, Head of Regulatory & Markets, Poland, EDP Renewables
 • Piotr Gutowski, Wiceprezes Zarządu, Onde
  S.A.
 • Jan Biernacki, Wicedyrektor, PwC
 • Przedstawiciel PZU

Partner panelu:

Morska energetyka wiatrowa – odbudowa polskiej gospodarki po COVID – 19

 • Ustawa o promowaniu wytwarzania energii
  elektrycznej w morskich farmach
  wiatrowych
 • Regulacje towarzyszące (rozporządzenia)
 • Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
 • Porty i infrastruktura
 • Notyfikacja pomocy publicznej
 • Jak zarządzać ryzykiem projektu poprzez
  certyfikację – korzyści certyfikacji MFW

Moderator: dr Kamila Tarnacka, Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki
Wiatrowej

Zaproszeni goście:

 • Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Mariusz Witoński, Prezes, Polskie
  Towarzystwo Morskiej Energetyki
  Wiatrowej*
 • Michał Śmigielski, Prezes, Morska Agencja
  Gdynia
 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor, Departament Odnawialnych Źródeł Energii, Urząd Regulacji Energetyki
 • Jarosław Broda, Prezes Zarządu, Baltic
  Power Sp. z o.o.
 • Przedstawiciel Equinor
 • Przedstawiciel DNV

Partner panelu:

19:00

Garden Party

Sponsor:

DZIEŃ 2

31 sierpnia 2021 r.

Godzina

Sesja

09:00 – 10:00

Bieg charytatywny

Sponsor:

09:00 – 10:30

Rejestracja

10:30 – 12:30

SESJA GŁÓWNA
„Jak odpalić zielony silnik polskiej gospodarki?”

 • Polski Ład a energetyka wiatrowa i Krajowy Plan Odbudowy
 • Rola energetyki wiatrowej w transformacji energetycznej Polski
 • Energetyka Przemysłowa
 • Elektryfikacja czy gospodarka wodorowa?
 • Ląd czy morze?
 • Jak przedsiębiorstwa energetyczne mogą pomóc przyśpieszyć transformację?
 • Usprawnienia w permittingu dla OZE

Moderatorzy:

 • dr Kamila Tarnacka, Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Zaproszeni goście:

 • Anna Kornecka, Podsekretarz Stanu, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rząduds. Odnawialnych Źródeł Energii
 • Artur Soboń, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Transformacji Spółek
  Energetycznych i Górnictwa Węglowego, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Jadwiga Emilewicz, Poseł na Sejm RP*
 • Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Nils de Baar, President Vestas Northern & Central Europe
 • Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Giles Dicson, CEO, WindEurope
 • Grzegorz Górski, COO, Ocean Winds
 • Sebastian Jabłoński, Prezes Zarządu, Respect Energy

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 15:00

Przyszłość wiatru na lądzie w Polsce

 • Nowelizacja ustawy
  „odległościowej”
 • Harmonogram prac
  legislacyjnych
 • Budowa wiatraków w
  lasach
 • Poprawa bezpieczeństwa
  eksploatacji farm
  wiatrowych
 • Reforma Planowania
  Przestrzennego i
  usprawnienie procedury
  uzyskiwania pozwoleń w
  kontekście implementacji
  dyrektywy RED II

Moderator:
dr Magdalena
Klera-Nowopolska, Kierownik
Działu Środowiska i Rozwoju
Inwestycji, Polskie
Stowarzyszenie Energetyki
Wiatrowej

Zaproszeni goście:

 • Anna Kornecka, Podsekretarz Stanu, Minister Rozwoju, Pracy i
  Technologii
 • Edward Siarka, Sekretarz
  Stanu, Ministerstwo
  Klimatu i Środowiska*
 • Wiktoria Rogaska, Counsel, DWF Poland
 • Olga Sypuła, Country
  Manager, European Energy
  Polska
 • Andrzej Ziółkowski, Prezes, Urząd Dozoru Technicznego
 • dr Wojciech Sztuba, Partner
  TPA Poland

Partner panelu:

Morska energetyka wiatrowa –
nowe rozdanie

 • Rozwój nowych projektów
 • Potencjał Polskiej
  Wyłącznej Strefy
  Ekonomicznej
 • Jak będą przydzielane
  nowe PSZW
 • Kto będzie rozwijał nowe
  projekty wiatru na morzu?

Moderator: dr Karol Lasocki, Partner, DWF Poland

Zaproszeni goście:

 • Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu, Ministerstwo
  Infrastruktury*
 • dr Tomasz Sikorski¸ Wiceprezes Zarządu, Polskie Sieci
  Elektroenergetyczne S.A.
 • Jarosław Wajer, Partner, EY
 • Sławomir Michaluk, Offshore Project Manager, Vestas
 • Przedstawiciele RWE
 • Przedstawiciel OW
 • Przedstawiciel CIP

Partner panelu:

Technologie, modernizacja i
nowe usługi dla turbin
wiatrowych

 • LTE (Life Time Extension) —
  wykraczające poza
  standardowe 20 lat życia
  turbiny wiatrowej nowej
  generacji
 • Turbiny nowej generacji
 • Optymalizacja pracy turbiny
  wiatrowej
 • Prognozowanie

Moderator: Wojciech Cetnarski, Wiceprezes, Polskie
Stowarzyszenie Energetyki
Wiatrowej

Zaproszeni goście:

 • Santiago Lopez, Head of
  Asset Management, UL
  Renewables
 • Przedstawiciel producenta
  turbin wiatrowych

15:00 – 15:30

Przerwa kawowa

15:30 – 17:00

Kto zapewnia ciągłość dostaw
energii w cPPA?
Wydarzenie towarzyszące RE- Source Poland

 • Kierunki rozwoju rynku
  giełdowego dla OZE a
  cPPA
 • Linia bezpośrednia
 • Implementacja dyrektywy
  OZE a definicja cPPA
 • cPPA w Polsce

Moderator: Irena Gajewska, Wiceprezes, Fundacja RE- Source Poland Hub

Zaproszeni goście:

 • Piotr Ciołkowski, Partner, CMS Cameron McKenna
 • Krzysztof Müller, Dyrektor
  Oddziału, Alpiq Energy SE
  w Polsce
 • Przedstawiciel Respect
  Energy

Partner panelu:

Potencjał polskich
przedsiębiorstw i ich rola w
łańcuchu dostaw dla morskiej
energetyki wiatrowej

 • Lokalny łańcuch dostaw
 • Jak wykorzystać potencjał
  polskich przedsiębiorstw?
 • Instrumenty i możliwości
  wsparcia instytucji
  państwowych w
  budowanie polskiego
  sektora dostawców
  morskiej energetyki
  wiatrowej np. gwarancje, poręczenia, preferencyjne pożyczki, kredyty, fundusze bezzwrotne, wsparcie eksportu, inne
 • Główne bariery i wyzwania

Moderator: Piotr Czopek, Dyrektor, Polskie Stowarzyszenie
Energetyki Wiatrowej

Zaproszeni goście:

 • Andrzej Kaźmierski, z-ca
  dyrektora, Departament
  Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii*
 • Krzysztof Płonka – Główny
  Specjalista ds. Diagnostyki, Ecol Sp. z o.o.
 • Przedstawiciel DWT
 • Przedstawiciele PKN Orlen
 • Przedstawiciel DEME*

Partner panelu:

Wodór i wiatr

 • Potrzeba magazynowania
  wodoru jako nośnika energii – różnice profili popytu i
  podaży
 • Model wykorzystania
  wodoru z energetyki
  wiatrowej do stabilizacji
  pracy Krajowego Systemu
  Energetycznego,
 • Wykorzystanie
  wielkoskalowego magazynu
  energii współpracującego do
  tworzenia gospodarki
  wodorowej
 • Power to X – Potencjał
  dekarbonizacji polskiego
  przemysłu z wykorzystaniem
  produkcji zielonego wodoru
  z morskich farm wiatrowych

Moderator: Szymon Kowalski, doradca zarządu, Polskie
Stowarzyszenie Energetyki
Wiatrowej

Zaproszeni goście:

 • dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes, PGNiG S.A.
 • Remigiusz Nowakowski, Prezes, Dolnośląski Instytut
  Studiów Energetycznych
 • Przedstawiciel Respect
  Energy
 • Przedstawiciel Instytut
  Polityki Energetycznej
 • prof. Piotr Kacejko, Politechnika Lubelska

16:00 – 18:00

Finały rozgrywek w siatkówkę plażową i Streetball

20:00

Gala Dinner

DZIEŃ 3

1 września 2021 r.

Godzina

Sesja

10:00 – 10:30

Rejestracja i poranna kawa

10:30 – 13:00

Warsztaty

13:00 – 14:00

Lunch

*do potwierdzenia

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Pobierz program konferencji PSEW 2021

Pobierz program (pdf)

Kontakt

Rejestracja / Sponsoring
Marta Mosiądz
Event Specialist
tel. +48 661-660-460
Sponsoring / Program
Dorota Bereza
Marketing Manager
tel. +48 665-370-868
Media