Polska czeka na możliwość rozwoju produkcji zielonej energii z wiatru.

 

Rząd stawia na rozwój energii wiatrowej.

 

W 2021 roku zielone światło na budowę zyskają projekty w kolejne 900 MW nowych mocy wiatrowych zainstalowanych na lądzie. Już nie tylko firmy produkujące zieloną energię, ale także przemysł i samorządy domagają się liberalizacji tzw. ustawy odległościowej, blokującej obecnie dostęp Polski do najtańszej na rynku energetyki wiatrowej. Dzięki wejściu w życie ustawy dającej podstawy do rozwijania wiatraków na morzu, otworzyła się natomiast droga do realizacji pierwszych inwestycji w polskiej części Bałtyku.

 

  • Po trzech latach przestoju, pełną parą ruszyła realizacja projektów wiatrowych na lądzie, które uzyskały wsparcie w aukcjach przeprowadzonych w latach 2018-2020. W efekcie przybędzie 4,2 GW nowych mocy wytwórczych, które już wkrótce zasilą polski system czystą i tanią energią. Już dzisiaj te inwestycje wzmacniają krajową gospodarkę, generując nowe miejsca pracy i wpływy podatkowe dla samorządów i budżetu państwa, a także dodatkowe przychody dla właścicieli działek – mówi Janusz Gajowiecki, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

 

Zapotrzebowanie na bezemisyjną, atrakcyjną cenowo energię elektryczną systematycznie rośnie. Zakłady przemysłowe działające w Polsce chcą budować swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o energię z OZE, kupując ją bezpośrednio od wytwórcy.

 

  • Już nie tylko branża OZE, ale i przemysł, zwłaszcza energochłonny, apeluje o liberalizację zasady 10H blokującej dostęp do najtańszej na rynku energii z wiatru na lą Ta potrzeba została dostrzeżona przez rząd, który podjął pracę nad nowelizacją ustawy odległościowej. Spodziewamy się, że w pierwszej połowie 2021 roku zostanie usunięta główna bariera blokująca rozwój nowych mocy wiatru na lądzie w Polsce – dodaje Janusz Gajowiecki.

 

Koniec minionego roku przyniósł uchwalenie przez Sejm ustawy o wspieraniu morskiej energetyki wiatrowej, która na początku 2021 roku została jednogłośnie przyjęta przez Senat. Dzisiaj – po podpisaniu ustawy przez Prezydenta – jest to już obowiązujące prawo, które otwiera drogę do postawienia pierwszych 5,9 GW do 2030 r. w polskiej części Bałtyku, a następnie kolejnych 5 GW – do 2040 r.

 

  • W minionym roku Polska zrobiła kolejne kroki milowe w drodze do rozwoju produkcji energii z wiatru na morzu. Przedstawiciele inwestorów oraz przemysłu rozwijanego wokół offshore wind podpisali z Ministerstwem Klimatu i Środowiska list intencyjny w sprawie wypracowania Porozumienia sektorowego na rzecz morskiej energetyki wiatrowej tzw. Sector deal, który ma stymulować kolejne polskie firmy do włączania się w łańcuch dostaw. Oprócz tego, państwa regionu Morza Bałtyckiego, w tym Polska, podpisały z Komisją Europejską deklarację, zobowiązując się do współpracy na rzecz maksymalnego wykorzystania potencjału energetycznego morza – wyjaśnia Kamila Tarnackawiceprezes

 

 

 

O perspektywach rozwoju morskiej i lądowej energetyki wiatrowej w Polsce dowiemy się więcej w połowie czerwca podczas corocznej Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Jest to największe branżowe wydarzenie w Europie Środkowo – Wschodniej poświęcone temu sektorowi gospodarki.

 

  • Jak co roku, nie zabraknie okazji do dyskusji na temat uwarunkowań prawnych rozwoju sektora wiatrowego w Polsce, ale też nowinek technologicznych czy omówienia trendów związanych z finansowaniem zielonych inwestycji. To także czas na odświeżenie kontaktów i nawiązanie nowych relacji biznesowych. Wszystko przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa sanitarnego – podkreśla Kamila Tarnacka.

 

Dyskusje podczas Konferencji PSEW2021 zdominują analizy eksperckie oraz debaty uczestników o wpływie energetyki wiatrowej na odbudowę gospodarki po pandemii Covid – 19, a także rolę tej technologii w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i Krajowego Planu Odbudowy. W Konferencji wezmą udział przedstawiciele firm z całej Europy, między innymi developerzy, inwestorzy, producenci podzespołów czy przedstawiciele sektora dystrybucji energii, a także stowarzyszeń branżowych. Będzie to niepowtarzalna okazja do spotkań oraz wymiany poglądów przedstawicieli administracji państwowej, którzy odpowiedzialni są za regulowanie i kształtowanie zasad funkcjonowania rynku energetyki wiatrowej w Polsce z przedstawicielami firm, które inwestują w rozwój zielonej energii. Więcej informacji na www.konferencjapsew.pl