Partnerzy Konferencji PSEW

Event Ambassador

Oceans Winds

Ocean Winds („OW”) jest wynikiem joint venture pomiędzy EDPR S.A. oraz ENGIE S.A. Firma rozwija projekty morskiej energetyki wiatrowej w fazie przygotowania (6,6 GW) i realizacji (1,5 GW). Celem jest zwiększenie do 2025 r. wolumenu projektów działających lub w fazie realizacji do 5-7 GW, zaś projektów w fazie przygotowawczej do 5-10 GW. W Polsce OW realizuje projekt BC-Wind o mocy do 399 MW. W czerwcu 2021 projekt otrzymał od URE prawo do kontraktu różnicowego (tzw. CfD), dzięki czemu będzie jedną z pierwszych inwestycji offshore w Polsce.

Respect Energy

Respect Energy S.A. to firma energetyczna, która jako jedyny sprzedawca energii elektrycznej w Polsce oferuje swoim klientom w 100% zielony mix energetyczny pochodzący z odnawialnych źródeł takich jak: słońce, wiatr, woda i biogaz. Respect Energy S.A. działa obecnie na 23 rynkach i współpracuje z grupą ponad 600 wytwórców energii. Dzięki emisji zielonych obligacji Respect Energy S.A. inwestuje w infrastrukturę służącą do wytwarzania zielonej energii, głównie w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. W ten sposób firma poszerza portfolio odnawialnych źródeł energii i rozbudowuje ofertę dla klientów. Organizacja CICERO Shades of Green przyznała inwestycjom Respect Energy S.A. najwyższą notę CICERO Dark Green.

Vestas

Vestas jest globalnym partnerem w branży energetycznej. Produkujemy, instalujemy i serwisujemy turbiny wiatrowe. Przy ponad 154 GW mocy w 87 krajach, zainstalowaliśmy więcej energii wiatrowej niż ktokolwiek inny.
Wykorzystując inteligentne funkcje przetwarzania danych z tak licznej floty turbin, dostarczamy najlepsze w swojej klasie rozwiązania w zakresie energetyki wiatrowej. Razem z naszymi klientami realizujemy zrównoważone projekty energetyczne, które zapewnią lepszą przyszłość.

Partner strategiczny

Polska Grupa Energetyczna

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym w Polsce, dostawcą energii elektrycznej i ciepła do ponad 5 milionów klientów oraz liderem zmian w polskiej energetyce. W nowej strategii Grupa PGE przedstawiła plan transformacji i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiła cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje m.in. największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe na Morzu Bałtyckim.

Orlen Neptun I

W celu realizacji strategii biznesowej w zakresie offshore, PKN ORLEN skonsolidował spółki celowe i powołał nowy podmiot – ORLEN Neptun I. Spółka konsoliduje dotychczasowe projekty i działania w zakresie realizacji tzw. II fazy rozwoju morskich farm wiatrowych. Spółki celowe z grupy kapitałowej ORLEN złożyły łącznie 11 wniosków o przyznanie nowych koncesji, dla których łączna możliwa do uzyskania moc szacowana jest na ponad 10 GW.

Grupa ORLEN pozyskuje kompetencje w obszarze offshore wind poprzez realizację projektu Baltic Power – morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW.

Partnerzy merytoryczni

DNB

DNB jest największą w Norwegii grupą z sektora finansowego i jedną z największych w krajach nordyckich pod względem kapitalizacji rynkowej. Grupa posiada wysokie ratingi przyznawane przez renomowane agencje (AA- od S&P’s, Aa2 od Moody’s). Ma biura w głównych centrach finansowych świata, w tym w Londynie, Nowym Jorku i Singapurze, a także w Warszawie.
DNB jest wiodącym globalnym graczem w projektach infrastrukturalnych, w tym w sektorze energii odnawialnej. W roku 2021 DNB przeznaczyło ponad 21 miliardów euro na finansowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, co stanowi wzrost o 126% w stosunku do roku poprzedniego.

Acciona

SSE Renewables to deweloper, właściciel i operator instalacji OZE w Wielkiej Brytanii i Irlandii, posiadający ok. 4 GW mocy w onshore, offshore i w elektrowniach wodnych. Obecnie buduje więcej mocy w offshore niż jakakolwiek inna firma na świecie, w tym Dogger Bank – największą na świecie morską farmę wiatrową.

ACCIONA Energía jest największą na świecie firmą bez spuścizny kopalnej, która produkuje wyłącznie energię odnawialną. Posiada 11,2 GW w OZE i działa w 20 krajach.

Obie firmy będą realizować wspólnie projekt offshore w Polsce, jeśli uzyskają pozwolenie lokalizacyjne.

Tauron

Grupa TAURON jest jednym z najważniejszych podmiotów gospodarczych i największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Od 2019 roku, Grupa realizuje strategię Zielonego Zwrotu nakierowaną na zwiększenie źródeł niskoemisyjnych w miksie wytwórczym, inwestycje w modernizację sieci dystrybucyjnych oraz rozwój ekologicznych produktów i usług dla klientów.

Od 2010 r. akcje TAURONA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index.

Polenergia

Polenergia – największa polska prywatna grupa energetyczna działająca w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i gazowych źródeł oraz dystrybucji, obrotu, sprzedaży energii dla klientów detalicznych i biznesowych. Kreuje innowacyjne rozwiązania łączące zeroemisyjną energetykę systemową z energetyką prosumencką. Jako pierwsza firma wprowadziła na rynek standard Energia 2051 zgodny z wytycznymi Green Deal, które będą obowiązywały dopiero w 2051 roku. Strategicznym projektem realizowanym we współpracy z Equinor jest budowa farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 3000 MW oraz rozwój produkcji zielonego wodoru.

Orsted

Ørsted to największy i najbardziej doświadczony na świecie deweloper morskich farm wiatrowych z ponad 30-letnim doświadczeniem. Wywodząca się z Danii lider rynku zainstalował dotąd ok. 8 GW mocy na 32 farmach morskich. Polsce jest jednym z kluczowych rynków dla Ørsted, gdzie firma zatrudnia ponad 300 osób. Grupa wspiera zieloną transformację Polski inwestując wspólnie z PGE w Morską Farmę Wiatrową Baltica o mocy do 2,5 GW, a także razem z energetyczną grupą ZE PAK stara się o pozwolenia lokalizacyjne na budowę farm na Bałtyku w ramach drugiej fazy rozwoju rynku. To są kroki do osiągnięcia celu strategicznego – 30 GW mocy z offshore wind do 2030 r.

Partner główny

DWF

DWF jest międzynarodową kancelarią prawniczą działającą w ośmiu kluczowych sektorach gospodarki; zatrudnia ponad 4000 osób w ponad 30 lokalizacjach na całym świecie. Współpracując na poziomie zarówno globalnym jak i lokalnym, wspiera klientów w osiąganiu wyznaczonych celów biznesowych.
Kluczowe obszary działalności warszawskiego biura to między innymi: energetyka odnawialna, ochrona środowiska, fuzje i przejęcia, finansowanie projektów, nieruchomości, budownictwo i infrastruktura, rynki kapitałowe, bankowość, finanse i restrukturyzacja, własność intelektualna, rozstrzyganie sporów, podatki, prawo pracy, a także zamówienia publiczne.

e²V

W e²V tworzymy nowoczesne rozwiązania z segmentu greentech, które umożliwiają zakup energii przyjaznej dla środowiska, na przejrzystych warunkach i w stabilnej cenie. Jesteśmy przekonani, że właśnie takie podejście uczyni rynek energii zdekarbonizowanym, a naszą planetę czystym i bezpiecznym miejscem do życia dla przyszłych pokoleń.
Należymy do grupy kapitałowej MS Galleon AG, której właścicielem jest Michał Sołowow. W skład grupy wchodzą takie spółki jak Synthos, Barlinek, Ceresanit oraz spółki z branży energetycznej między innymi Synthos Green Energy, Corab czy Polska Kampania Fotowoltaiczna.

ONDE

ONDE jest czołowym generalnym wykonawcą farm wiatrowych i fotowoltaicznych w Polsce, z ponad 77-proc udziałem tego typu realizacji w przychodach w 2021. Spółka jest beneficjentem obecnej i planowanej transformacji energetycznej Polski do roku 2050. ONDE zrealizowało ponad 250 projektów budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej osiągalnej mocy niemal 3000 MW. ONDE jest częścią Grupy kapitałowej ERBUD – jednej z największych polskich grup budowlanych z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku polskim oraz w krajach Europy Zachodniej.

RWE

RWE jest jednym z wiodących inwestorów w energetykę odnawialną w Polsce.
Od momentu wejścia na polski rynek energii odnawialnej w 2007 roku eksploatujemy ponad 420 MW w lądowych farmach wiatrowych, pierwszych elektrowniach fotowoltaicznych i rozwijamy jeden z pierwszych projektów morskich farm wiatrowych na polskim Bałtyku. Nasze plany rozwoju sięgają znacznie dalej, dlatego nasz zespół zlokalizowany w kilku biurach składa się z ponad 80 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Jako inwestor strategiczny opracowujemy, budujemy i obsługujemy nasze projekty przez cały okres ich trwania, angażując się w lokalne społeczności i ceniąc długoterminową współpracę z naszymi partnerami i wykonawcami.

Partnerzy

Aldesa

Aldesa jest jedną z wiodących polskich firm budowlanych w obszarze energetyki wiatrowej. Spółka wybudowała dziewięć farm wiatrowych w Polsce, w tym największą w naszym kraju farmę wiatrową o mocy 132 MW. Łączna moc wybudowanych przez Aldesę farm wiatrowych w Polsce sięga 500 MW. Na całym świecie Spółka zrealizowała farmy o projekty mocy ponad 1000 MW. W obszarze energii odnawialnej firma specjalizuje się także w realizacji farm fotowoltaicznych i ma bogate portfolio w realizacji projektów takich (łącznie o mocy prawie 2000 MW). Buduje podstacje i linie przesyłowe.

Alfa Brokers

Alfa Brokers od ponad 30-tu lat zapewnia kompleksowe ubezpieczeniowe wsparcie swoim klientom w świadomym zarządzaniu ryzykiem, jego właściwym zabezpieczeniu i obsłudze procesów szkodowych, w tym również w sektorze OZE.
Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy brokerskiej Renomia/Gallagher – wiodących brokerów w regionie CEE i na świecie.
Zapewniamy naszym klientom ochronę ubezpieczeniową przed nowymi i zmieniającymi się rodzajami ryzyk i zagrożeń, które mogą mieć wpływ na ich działalność oraz tworzymy dla nich najlepsze rozwiązania na rynkach lokalnych i międzynarodowych.

Axpo

Axpo jest szwajcarską grupą działającą w 39 krajach europejskich i USA. Specjalizuje się w innowacyjnych produktach energetycznych dla odbiorców
końcowych, producentów energii odnawialnej i innych uczestników rynku. W Polsce działa od 20 lat i stała się jednym z największych odbiorców
energii z OZE. Klienci w Polsce mogą korzystać z dopasowanych do potrzeb ofert na odkup i dostawy energii w oparciu o strukturyzowane i długoterminowe umowy, bilansowanie handlowe, obrót prawami majątkowymi czy gwarancjami pochodzenia.

Budimex

BUDIMEX SA jest polską spółką z ponad 50-letnia tradycją, która ma znaczący udział w rozwoju gospodarczym Polski. Zrealizowaliśmy tysiące nowoczesnych inwestycji infrastrukturalnych, kubaturowych, przemysłowych i kolejowych. Doskonalenie i kierowanie się zasadami zrównoważonego rozwoju pozwoliły nam zdobyć pozycję lidera polskiego rynku budowlanego. Od 1995 roku spółka notowana jest na GPW, a od roku 2011 wchodzi w skład indeksu najbardziej odpowiedzialnych spółek giełdowych. Jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

CMS

CMS jest jedną z największych międzynarodowych kancelarii w Polsce. Od ponad 25 lat świadczymy kompleksowe usługi prawne i podatkowe dla przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. Eksperci z zespołu energetyki i projektów infrastrukturalnych specjalizują się w doradztwie z zakresu energetyki odnawialnej, spraw regulacyjnych, projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym i infrastrukturalnym, transakcji dotyczących aktywów infrastrukturalnych, prawa ochrony środowiska oraz poszukiwania i wydobywania gazu i ropy naftowej.

Dajin

Dajin to największy chiński producent monopali i transition pieces. Nadrzędnym priorytetem dla Dajin jest jakość, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona środowiska (QHSE), a najwyższy poziom tych standardów został potwierdzony niezależnymi audytami. Obecnie firma Dajin jest gotowa na udział w polskim local content w zakresie fundamentów morskich turbin wiatrowych. Dajin jest w stanie produkować monopale XXL o średnicy do 11
m, masie 2500 ton i długości 120 m. Dajin posiada własny port pełnomorski z nabrzeżami o długości 560 m i głębokości do 14,4 m. Roczne zdolności
produkcyjne są na poziomie 1 mln ton stali.

Deutsche Windtechnik

Jesteśmy specjalistyczną firmą świadczącą usługi w zakresie konserwacji i naprawy turbin wiatrowych na lądzie i morzu w Europie, USA i na Tajwanie. Serwisujemy ponad 12GW turbin wielu typów i generacji, oferując usługi od podstawowych prac konserwacyjnych, przeglądów do napraw i modernizacji. Działamy skutecznie, dbając o bezpieczną i długą pracę turbin. Oferujemy obsługę od A do Z, łącząc ją z pasją do energetyki wiatrowej.

DNV

DNV jest niezależnym ekspertem w zakresie zarządzania ryzykiem i zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji, działającym w ponad 100 krajach. Dzięki
szerokiemu doświadczeniu i głębokiej wiedzy, DNV rozwija bezpieczną i zrównoważoną wydajność, wyznacza standardy w branży oraz inspiruje
i wymyśla rozwiązania. W branży energetycznej DNV zapewnia bezpieczeństwo dla całego łańcucha energii. Jako wiodący na świecie zasób niezależnych
ekspertów ds. energii i doradców technicznych, dostawca usług zapewnienia jakości, pomaga przemysłowi i rządom w poruszaniu się po
wielu złożonych, powiązanych ze sobą transakcjach i inwestycjach w branży energetycznej, zarówno globalnie jak i lokalnie.

EDF Renewables

Spółka EDF Renewables jest obecna w Polsce od 2012 r. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. W swoim portfelu posiada projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych w różnej fazie rozwoju na około 1GW. EDF na świecie jest wiodącym międzynarodowym graczem w dziedzinie energii odnawialnej, z zainstalowaną mocą brutto 13,8 GW. Jej rozwój koncentruje się głównie na energetyce fotowoltaicznej wiatrowej i słonecznej. Spółka ma silną pozycję w morskiej energetyce wiatrowej, ale także w innych obszarach przemysłu energii odnawialnej, takich jak magazynowanie energii i wodór. EDF Renewables to spółka zależna Grupy EDF, specjalizująca się w rozwoju energetyki słonecznej i wiatrowej.

Energa Obrót

Energa Obrót SA jest doświadczoną spółką, która świadczy wysoki standard obsługi producentów energii elektrycznej, w szczególności z OZE. Zdobyte doświadczenie pozwala na wypracowanie korzystnych dla obydwu stron warunków współpracy. Stale poszerzamy zakres naszych usług. Długoterminowe relacje biznesowe są naszym priorytetem.
Nasza oferta to przede wszystkim:
– zakup energii wytworzonej w instalacji,
– projektowanie i budowa instalacji farm PV,
– prognozowanie produkcji i bilansowanie,
– zakup praw majątkowych,
– poprawa efektywności energetycznej.

Energy Consult

energy consult – Twój partner w zarządzaniu technicznym w Polsce zapewniający kompleksowe usługi serwisowe – od ponad 30 lat jeden z wiodących menedżerów operacyjnych, obecnie eksploatujący ponad 883 turbiny wiatrowe o mocy ponad 2,2 GW. Nasze portfolio obejmuje zarządzanie techniczne i handlowe, a także usługi prognozowania wiatrowego, wsparcia w zapewnieniu ciągłej ekspolatacji, zarządzanie kontraktami na sprzedaż energii, planowanie przyłączy do sieci, zarządzanie budową i inne usługi techniczne, takie jak inspekcje i planowe wyłączenia.

Engie

ENGIE Zielona Energia – spółka z Grupy ENGIE będącej globalnym dostawcą energii elektrycznej, gazu i usług. ENGIE ZE jest jednym z liderów rynku energii odnawialnej w Polsce, właścicielem i operatorem farm wiatrowych (138 MW) oraz PV (11 MW).
ENGIE ZE kupuje energię i świadczy usługi na rzecz producentów energii odnawialnej – dostęp do rynku energii, bilansowanie handlowe, obrót certyfikatami i gwarancjami pochodzenia. W swojej ofercie posiada zróżnicowaną gamę produktów, zapewnia indywidualną ofertę, uwzględniającą specyfikę i potrzeby Klienta.
ENGIE Zielona Energia sprzedaje energię oraz gaz do klientów B2B, także w ramach LT PPA.

ERM

ERM jest największą na świecie firmą konsultingową zajmującą się zrównoważonym rozwojem oraz współpracującą z wiodącymi organizacjami na świecie. Tworzymy innowacyjne rozwiązania dla wyzwań środowiskowych i społecznych związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem jak i zarządzaniem ryzykiem. Wspieramy także możliwości komercyjne, które zaspokajają dzisiejsze potrzeby, jednocześnie zachowując szansę dla przyszłych pokoleń. Nasze polskie biuro zostało otwarte w Warszawie w 1993 roku. Obsługujemy klientów ze wszystkich sektorów, zarówno regionalnych, jak i międzynarodowych.

EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe oraz doradztwo strategiczne i transakcyjne. Na całym świecie EY ma ponad 700 biur w 150 krajach, w których pracuje blisko 300 tys. specjalistów. Łączą ich wspólne wartości i przywiązanie do dostarczania klientom najwyższej jakości usług. Misją EY jest – „Building a Better Working World”, bo lepiej funkcjonujący świat to lepiej funkcjonujące gospodarki, społeczeństwa i my sami.
EY w Polsce to prawie 4000 specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY.

European Wind Academy

European Wind Academy (EWA) to centrum treningowe, z siedzibą w Szczecinie. Specjalizujemy się w szkoleniach dla specjalistów z branży energetyki wiatrowej, a nasza spółka jest częścią grupy FairWind – globalnego lidera instalacji i serwisowania turbin wiatrowych. O jakości naszych usług świadczy zaufanie jakim obdarzyli nas liderzy rynku, producenci turbin Vestas czy Siemens Gamesa. Jako jedyni w Polsce, z powodzeniem i zachowaniem najwyższych standardów, prowadzimy ich dedykowane szkolenia.

FairWInd

FairWind jest wiodącym dostawcą całościowych rozwiązań do instalacji i serwisu lądowych oraz morskich turbin wiatrowych na całym świecie.
Naszą misją jest kompleksowa obsługa klienta w branży energetyki wiatrowej: Instalacja, Serwis, Przeglądy, Usługi specjalistyczne, Wymiana części zamiennych, Regeneracja i odsprzedaż turbin, Rozwiązania technologiczne, Konsultacje i naprawy. Obecnie współpracujemy z ponad 1500 technikami, w Europie, Afryce, Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji, a nasze projekty są realizowane w ponad 40 krajach.

Famur

Grupa FAMUR to holding technologiczny dostarczający rozwiązania dla branż energetycznej, wydobywczej oraz transportowo-przeładunkowej. W swoich inwestycjach skupia się na odnawialnych źródłach energii. Grupa od ponad 40 lat projektuje, produkuje i remontuje przekładnie zębate przeznaczone dla wielu gałęzi przemysłu. Jest członkiem prestiżowej organizacji non-profit APQP4Wind oraz PSEW. Oferta Grupy z zakresu energetyki wiatrowej obejmuje remonty, badania i doradztwo techniczne oraz serwis przekładni.

ForteIX

ForteIX to ponad 10-letnie partnerstwo Forte Renewables i IX Wind z 1600 MW międzynarodowym doświadczeniem w obszarze Offshore dla Inwestorów i Banków. Z dużym naciskiem na zarządzanie jakością oraz BHP, działając jako doradcy transakcyjni oraz Inżynier Kontraktu, ukończyliśmy z sukcesem projekty dla Allianz, Vattenfall, GE, Mitsubishi oraz Total. Nasz zespół składa się z ekspertów handlowych, technicznych, prawnych i finansowych z doświadczeniem w ponad 20 krajach i dogłębną znajomością rynku. To sprawia, że jesteśmy Twoim Partnerem w zakresie morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Geofizyka Toruń

Geofizyka Toruń SA (GK PGNiG) jest dostawcą usług geotechnicznych, geologiczno-wiertniczych oraz geofizycznych dla firm z sektora energetycznego w obszarze węglowodorów, energii wiatrowej, energii geotermalnej oraz budownictwa i przemysłu wydobywczego.
W zakresie usług na rzecz energii wiatrowej, stosując najnowsze technologie, realizujemy badania geotechniczne oraz geofizyczne dedykowane rozpoznaniu uwarunkowań środowiskowych, określenia warunków posadowienia farm wiatrowych oraz wyznaczenia przebiegu tras kabli elektroenergetycznych.

Janicki

ZRB Janicki – rodzinna firmą z tradycją. Na rynku od 1978 r. Realizujemy prace z wykorzystaniem technologii bezwykopowych, wg projektów inwestorskich oraz w systemie zaprojektuj–wybuduj. Zasoby kadrowe, park maszynowy oraz doświadczenie pozwalają nam na realizację zadań nietypowych i innowacyjnych. Jesteśmy liderem przekroczeń metodą HDD w Polsce. Posiadamy doświadczenie w przewiertach woda–woda, woda-ląd z wykorzystaniem barek typu JACK–UP. W 2021 r. wykonaliśmy 9 przewiertów tego typu w ramach inwestycji modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin.

MEGA

Farmy Wiatrowe, Energetyka Odnawialna, Kompleksowe realizacje budowlane…
MEGA S.A. to generalny wykonawca budownictwa ogólnego, przemysłowego, energetycznego oraz obiektów infrastrukturalnych. To ludzie i ich historie napędzają działania do tworzenia lepszej przyszłości i budowania lepszego świata.
Fundamentem pracy ponad 150 pracowników MEGA S.A. jest tworzenie rozwiązań technicznych, które kreują funkcjonalną przestrzeń sprzyjającą ochronie środowiska. Już od 1996 roku, kiedy podłączyliśmy do sieci pierwszą turbinę wiatrową, z sukcesami realizujemy farmy wiatrowe w systemie BoP i EPC.

NordexAcciona

Grupa Nordex

Rozwój, produkcja, zarządzanie projektami oraz serwisowanie turbin wiatrowych w segmencie lądowym są od ponad 35 lat podstawowymi kompetencjami Grupy Nordex i jej ponad 8 500 pracowników na całym świecie. Jako jeden z największych producentów turbin wiatrowych na świecie, Grupa Nordex oferuje wydajne i ekonomiczne turbiny wiatrowe w klasie od 3 do 6+ MW. Dzięki ponad 38 GW mocy zainstalowanej na całym świecie, systemy Grupy Nordex dostarczają zrównoważoną energię na ponad 80% światowego rynku energii (z wyłączeniem Chin). Polski oddział grupy ma siedzibę w Warszawie.

Northland Power

Northland jest globalnym producentem energii z siedzibą w Kanadzie z wieloletnim doświadczeniem w rozwoju i eksploatacji różnorakich aktywów związanych z energią odnawialną, posiadającym 3 GW zainstalowanej mocy oraz 14 GW planowanej mocy odnawialnej. Przekształcamy energetykę w fundament zrównoważonej przyszłości, koncentrując się na rozwoju portfolio projektów wiatrowych na lądzie jak i na morzu. Polska jest domem dla naszego projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy 1200 MW, rozwijanego we współpracy z PKN Orlen i jest kluczowym rynkiem dla Northland.

Offshore Wind Consultants

OWC (Offshore Wind Consultants), spółka z Grupy ABL, to wyspecjalizowana firma konsultingowa oferująca usługi w zakresie rozwoju projektów, owner’s engineering i due diligence dla branży morskiej energetyki wiatrowej, rozwijająca i realizująca projekty na całym świecie. Zespół OWC posiada rozległą wiedzę branżową, sięgającą czasów pierwszej morskich farm wiatrowych. Od tego czasu OWC była zaangażowana w większość projektów wiatrowych na morzu w Europie, Azji i USA, w tym w działalność na Polskim Bałtyku.

Pavana

PAVANA jest akredytowaną firmą doradczą (DIN EN ISO/IEC 17025:2018) oferującą raporty produktywności farm wiatrowych, raporty dot. emisji hałasu i migotania cienia, planowanie i przeprowadzanie pomiarów wiatru (zgodnie z niemieckim wytycznymi TR 6) oraz weryfikacje urządzeń typu LiDAR (nawet do 200m). W celu przeprowadzenia pomiarów wiatru oferujemy własne urządzenia typu LiDAR lub wykorzystujemy urządzenia klienta.

Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju SA jest spółką skarbu państwa, która koordynuje wysiłki instytucji rozwoju wspierających zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Naszym celem jest zapewnienie, w ramach jednolitej platformy instrumentów rozwojowych, sprawnych narzędzi do zwiększenia potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski. Tworzymy zintegrowane centrum informacji dla przedsiębiorców, samorządów i osób zainteresowanych instrumentami rozwoju. Jednym ze strategicznych programów PFR jest PFR Green Hub, którego celem jest zaangażowanie w projekty w sektorze Odnawialnych
Źródeł Energii na warunkach rynkowych i bez wypierania kapitału prywatnego.

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce.
Zajmuje się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także importem, magazynowaniem, dystrybucją, sprzedażą paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej.
PGNiG jest największym producentem oraz importerem gazu ziemnego w Polsce. Działania dywersyfikujące źródła i kierunki dostaw gazu ziemnego do Polski zapewniają gwarancję bezpieczeństwa energetycznego kraju. Grupa Kapitałowa PGNiG chce poszerzać kompetencje w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii opartych o farmy fotowoltaiczne i wiatrowe.

Plenitude

Plenitude jest wyjątkową spółką energetyczną – Energy Società Benefit, która łączy produkcję energii ze źródeł odnawialnych, sprzedaż rozwiązań energetycznych i dużą sieć punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Obecnie firma dostarcza energię elektryczną i gaz do ponad 10 milionów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w całej Europie.
Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na zieloną energię, Plenitude rozwija projekty związane z energią słoneczną i wiatrową, których planowana moc z obecnych 1.4 GW ma osiągnąć 6 GW do roku 2025 oraz ponad 15 GW do roku 2030.

Projmors

PROJMORS to jedno z najstarszych biur projektowych w Polsce. Specjalizujemy się w projektowaniu hydrotechnicznym, w tym morskiej energetyki wiatrowej, przemysłowym, publicznym i wojskowym.
Naszymi klientami są niemal wszyscy inwestorzy morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, światowe biura projektów, porty, stocznie, urzędy morskie, a także wojsko, policja i organizacje zarządzające infrastrukturą obronności kraju i infrastrukturą NATO.
PROJMORS w swojej historii dostarczył usług w wielu lokalizacjach na całym świecie. Aktualnie nasze usługi zagraniczne oferujemy poprzez odziały w Indiach i Nigerii.

PWC

Firma PwC świadczy profesjonalne w zakresie doradztwa biznesowego jak i podatkowo-księgowego. Aktywność PwC na rynku energii odnawialnej w Polsce sięga już kilkunastu lat. Podstawą naszej działalności na tym rynku jest doradztwo w zakresie M&A (Sprzedaż / Zakup aktywów), zawiązywanie umów sprzedaży energii (PPA / cPPA), pozyskiwanie finansowania, doradztwo strategiczne, doradztwo w zakresie aukcji OZE, analiza bankowalności projektów inwestycyjnych, prognozy rynkowe. Praktyka doradztwa biznesowego dla elektroenergetyki w PwC kierowana jest przez Dorotę Dębińską-Pokorską.

PZU

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) to największa instytucja finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU SA, którego tradycje sięgają roku 1803, kiedy na ziemiach polskich powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe. Tylko w Polsce Grupa PZU ma ok. 22 mln klientów. Jest liderem rynku ubezpieczeniowego oraz znajduje się w ścisłej czołówce na rynkach usług bankowych, inwestycyjnych, opieki zdrowotnej.

Ramboll

Ramboll jest globalną firmą doradczo-projektową liczącą 16 500 ekspertów w 37 krajach, oferującą zrównoważone rozwiązania dla energetyki, ochrony środowiska i innych sektorów. Posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w energetyce wiatrowej obejmujące projekty offshore w 21 krajach. Nasz zespół specjalistów w branży wiatrowej liczy 300 inżynierów na całym świecie, w tym w biurach w Warszawie i Gdyni. Oferujemy pełen zakres usług, od planowania i przygotowania inwestycji przez projektowanie, nadzór nad realizacją, aż po wsparcie eksploatacji i likwidacji instalacji.

Shell

Shell to globalna grupa spółek energetycznych i petrochemicznych, prowadząca działalność w ponad 70 krajach. W 2021 r. firma ogłosiła strategię
przekształcenia się w biznes energetyczny o zerowej emisji CO2 do 2050 r. zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa. Shell w Polsce operuje aktualnie
ok. 440 stacjami oferującymi najwyższej jakości paliwa, bogatą ofertę kawową oraz produkty spożywcze i motoryzacyjne. W 2022 r. firma otrzymała
tytuł „Lidera Elektromobilności” za uruchomienie pierwszych szybkich ładowarek w Polsce.

Siemens Energy

Siemens Energy jest jedną z wiodących światowych firm zajmujących się technologiami energetycznymi. Firma współpracuje ze swoimi klientami i partnerami nad systemami energetycznymi przyszłości, wspierając w ten sposób przejście do bardziej zrównoważonego świata. Dzięki swojemu portfolio produktów, rozwiązań i usług Siemens Energy obejmuje prawie cały łańcuch wartości energii – od wytwarzania i przesyłu energii po magazynowanie. Portfolio obejmuje technologie energii konwencjonalnej i odnawialnej, takie jak turbiny gazowe i parowe, elektrownie hybrydowe zasilane wodorem oraz generatory i transformatory mocy.
www.siemens-energy.com

Siemens Gamesa Renewable Energy

Posiadając ponad 40-letnie doświadczenie i dysponując ponad 120 GW zainstalowanymi na całym świecie, Siemens Gamesa Renewable Energy jest światowym liderem technologicznym w branży wiatrowej. Nasze kompleksowe doświadczenia obejmują projektowanie, produkcję, instalację i konserwację lądowych i morskich turbin wiatrowych, a także rozwiązania systemów hybrydowych. Jako zaufany partner technologiczny, staramy się zapewnić jak najlepszy produkt dla każdego projektu, jednocześnie obniżając koszt wytwarzania energii, aby pomóc osiągnąć cele dotyczące rentowności.

Simply Blue

Simply Blue Group z siedzibą w Cork w Irlandii jest wiodącym deweloperem niebieskiej gospodarki, który posiada w swoim portfolio 10 GW projektów pływających farm wiatrowych oraz pracuje nad e-paliwami, energią fal i akwakulturą o małym wpływie na środowisko – wszystko w harmonii z oceanami.
Simply Blue jest obecne na Wyspach Brytyjskich, w regionie Morza Bałtyckiego i Morza Śródziemnego, a także w USA. 70-osobowy zespół Simply Blue tworzy nowe możliwości ekonomiczne dla społeczności lokalnych oraz opracowuje projekty, które współistnieją z wszystkimi użytkownikami oceanów.

SKS

Kancelaria prawna Sołtysiński Kawecki & Szlęzak doradza polskim i zagranicznym klientom w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach gospodarczych oraz w sprawach procesowych. Działając nieprzerwanie od 1991 r. jako niezależna polska firma, zdobyliśmy jedną z czołowych pozycji na rynku usług prawnych. Zajmujemy się wszystkimi dziedzinami prawa istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej. Nasz zespół liczy ponad 170 prawników. Znaki rozpoznawcze SK&S to wysoka jakość naszych usług i indywidualne podejście do każdego klienta.

Taurus

TAURUS OCHRONA jest wiodącą marką na rynku zabezpieczeń i ochrony technicznej. Od ponad 30 lat specjalizujemy się w ochronie i wprowadzamy nowe, innowacyjne rozwiązania, takie jak systemy zabezpieczeń i nowoczesne metody monitoringu: vPatrol – analityczny system ochrony wizyjnej oraz vPatrol Tower – usługa monitoringu z wykorzystaniem mobilnych wież. Jesteśmy liderem w ochronie farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Zapewniamy również ochronę fizyczną, konwojowanie i ochronę floty.

TPA

TPA – międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy CSE.
Zapewniamy kompleksowe rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, outsourcingu księgowości i płac, doradztwa dla sektora nieruchomości i doradztwa personalnego, a także audytu i doradztwa biznesowego pod marką Baker Tilly TPA. Uzupełnieniem naszych usług jest obsługa prawna pod marką Baker Tilly Legal Poland.
TPA Poland, Baker Tilly TPA oraz Baker Tilly Legal Poland są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce.
www.tpa-group.pl

UL

UL to zaufany, niezależny organ doradczy, testujący, kontrolny i certyfikujący. Pomagamy różnym podmiotom w planowaniu, projektowaniu, finansowaniu, budowie, inwestycjach, eksploatacji, utrzymaniu i zarządzaniu projektami wiatrowymi i solarnymi przez cały okres życia. Współpraca z UL oznacza dostęp do sprawdzonej wiedzy, profesjonalnych usług inżynierskich i innowacyjnych rozwiązań na miarę wyzwań stojących przed tymi branżami. UL pomaga w łagodzeniu ryzyka i poruszaniu się po złożonych zagadnieniach związanych z energetyką odnawialną, umożliwiając osiągnięcie sukcesu.

Veolia

Grupa Veolia w Polsce dąży do tego, by stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Od 25 lat jest sprawdzonym partnerem 123 samorządów oraz klientów przemysłowych na terenie całego kraju. Prowadzi działalność w zakresie efektywnego zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. Tworzy i wdraża efektywne ekonomicznie oraz przyjazne dla środowiska rozwiązania, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu.

Vortex

Grupa Vortex Energy jest jednym z pionierów sektora OZE w Polsce i posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zakresie rozwoju i realizacji projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych na terenie Polski i Niemiec. Obecnie działalność Grupy koncentruje się wyłącznie na Polsce. Vortex Energy świadczy szeroki wachlarz usług: od planowania i rozwoju po budowę oraz zarządzanie techniczne.
Od początku istnienia Grupa zrealizowała projekty w Polsce i w Niemczech o łącznej mocy ponad 448 MW, z czego ok. 346 MW to parki wiatrowe i farmy fotowoltaiczne lokalizowane na terenie Polski.

Sponsorzy

Advicero Nexia

Advicero Nexia (www.advicero.eu) świadczy kompleksowe usługi w zakresie doradztwa podatkowego, prawnego, księgowego, corporate services oraz obsługę płacowo-kadrową. Należy także do międzynarodowej sieci Nexia International-jednej z 10 największych sieci doradczych na świecie, obecnej w ponad 120 krajach. Eksperci od wielu lat świadczą usługi doradztwa dla polskich oraz zagranicznych spółek z branży energetyki odnawialnej. Pomagają przezwyciężać trudności przed jakimi stają przedsiębiorcy inwestujący na tym rynku.

Bioseco

Bioseco S.A. oferuje systemy ochrony ptaków na farmy wiatrowe. Innowacyjna technologia detekcji oparta o stereowizję wraz z dedykowanymi systemami
ostrzegania ptaków pozwala na redukcję ryzyka kolizji ptaków. Urządzenia Bioseco potrafią wykrywać ptaki z odległości 500m, oszacować odległość od
turbiny oraz sklasyfikować ich wielkość. Ogranicza to ilość aktywacji systemów ostrzegania czy zatrzymania turbiny do koniecznego minimum. Rozwiązanie Bioseco działa z powodzeniem na farmach wiatrowych w Polsce, Niemczech, Francji i Hiszpanii na turbinach wiodących producentów.

CJR

Globalny dostawca usług. Oferujemy rozwiązania EPC / BoP / BoS poprzez cały łańcuch wartości procesu.
CJR renewables jest globalnym dostawcą usług, obejmujących roboty budowlane, elektryczne i instalancyjne. Oferujemy rozwiązania epc/bop/bos w formule „pod klucz” poparte szerokim doświadczeniem.

Obecnie prowadzimy działalność w ponad 25 krajach na 3 kontynentach. CJR Renewables od momentu powstania utrzymuje model biznesowy bazujący na 3 filarach: doświadczeniu, know-how i poświęceniu.

CTP

CTP jest filią francuskiego biura CTE, które specjalizuje się w projektowaniu konstrukcji obiektów budowlanych – zarówno inżynieryjnych i budownictwa ogólnego. CTP specjalizuje się zwłaszcza w projektowaniu posadowień turbin wiatrowych, zdobywając znaczącą pozycję na rynku OZE w Polsce. Ponadto, we współpracy w ramach grupy CTE, wspiera inne oddziały przy projektowaniu obiektów za granicą.

DWS Wind Turbine Service

Firma DWS Wind Turbine Service to Polska firma wywodząca się z sektora energetyki wiatrowej. Oferowane przez nas usługi na rynku Polskim i nie tylko związane są z obsługą farm wiatrowych, serwisem doraźnym i długoterminowym turbin wiatrowych. Jako jedna z nielicznych Polskich Firm na rynku posiadamy niezbędne kompetencje oraz doświadczenie poparte praktyką oraz szkoleniami organizowanymi przez wiodących producentów Turbin Wiatrowych. Z oferowanych przez nas usług skorzystały już takie firmy jak: SIEMENS GAMESA, GE ENERGY, VESTAS, NORDEX, PGE ENERGIA ODNAWIALNA, ENERGA OZE SA

European Energy

European Energy od 2004 roku, mając ambicje wspierać rozwój niezależnego europejskiego systemu energetycznego, jest spółką realizującą pełny cykl produkcji zielonej energii elektrycznej, obejmujący rozwój, budowę, umowy zakupu energii, zarządzanie aktywami, ekologiczne rozwiązania grzewcze, Power to X i inne innowacje. Zarządzanie ponad 1,7 GW aktywów (1 GW energii wiatrowej i 0,7 GW produkcji energii słonecznej), nasz plan rozwoju i projekty w budowie potwierdzają pozytywną trajektorię, jakiej nasza firma doświadcza. Plan rozwoju wynosi 21,6 GW w 24 krajach na 5 kontynentach, a nasz globalny plan budowy przekracza 1 GW na koniec I kwartału 2022 r.

OX2

OX2 rozwija, buduje oraz sprzedaje lądowe i morskie farmy wiatrowe oraz farmy fotowoltaiczne. Firma oferuje także zarządzanie farmami wiatrowymi i słonecznymi po zakończeniu budowy. Portfel projektów deweloperskich OX2 obejmuje inwestycje wiatrowe oraz słoneczne zarówno własne, jak i nabyte w drodze przejęcia praw do projektu, na różnych etapach rozwoju. OX2 prowadzi działalność w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Estonii, Polsce, Rumuni, Francji, Hiszanii, Grecji, na Litwie i we Włoszech.
www.ox2.com

TFkable

TFK.Group to jeden z liderów na globalnym rynku przewodów i systemów kablowych, posiadający liczne zakłady produkcyjne, jednostki serwisowe oraz centra badawczo-rozwojowe.
TFK.Group należy do wąskiej grupy kilku najbardziej wyspecjalizowanych i zaawansowanych technologicznie dostawców systemów kablowych HV i EHV. Potencjał TFK.Group jest potwierdzony przez ciągłe dostawy do operatorów sieci dystrybucji energii elektrycznej i poprzez realizowane projekty inwestycyjne dla elektrowni konwencjonalnych i wiatrowych. JDR Cable Systems, będąca częścią TFK.Group, jest liderem w produkcji umbilicals, subsea power cables i systemów IWOCS.
www.tfkable.com
www.jdrcables.com

Uriel

Uriel Renovables, S.A. jest spółką zajmującą się przygotowywaniem, budową i eksploatacją projektów związanych z energią odnawialną z zakresu różnorodnych technologii: wiatrowej, energetyki wodnej, fotowoltaicznej, biogazowej i termo-słonecznej. Powstała w roku 1988 i należy do rodzinnym grupy spółek Uriel Inversiones, założonej w 1927r.
Ponadto, URIEL posiada oddziały w Hiszpanii, Polsce, Stanach Zjednoczonych i Portoryko oraz prowadzi działalność zarówno we wspomnianych krajach, jak i w Republice Południowej Afryki i Ameryce Łacińskiej. Na polskim rynku Uriel Renovables działa od 2003r. Obecnie spółka zarządza projektami farm wiatrowych o całkowitej mocy 165,6 MW składających się łącznie z 48 turbin.

VENSYS

VENSYS Energy AG jest jednym z pionierów w produkcji elektrowni wiatrowych z technologią bezprzekładniową. Od 2015 r. koło Poznania działa Oddział sprzedaży i serwisu. VENSYS oferuje elektrownie wiatrowe o różnych wysokościach wież, średnicach wirników, w wariantach od 1.5 do 4.1 MW. Specjalnie dla potrzeb rynku energetycznego VENSYS opracowuje nową turbinę wiatrową 5S o mocy 5.6 MW i średnicy rotora 170m oraz 6.2 MW i średnicy rotora 155m, które będą dostępne od 2023r.

Vulcan

Vulcan Training & Consultancy to nowoczesne centrum szkoleniowe, w którym podnosimy kompetencje i świadomość pracowników branży Wind Energy oraz Oil & Gas, by bezpiecznie pracowali i bezpiecznie wracali z pracy do domu. Tak powstała nasza misja: FOR YOUR SAFE RETURN. Dysponujemy podgrzewanym basenem szkoleniowym, symulatorem turbiny wiatrowej, symulatorem tonącego helikoptera, poligonem pożarowym, areną do pracy na wysokości oraz własnym hotelem. Nasze akredytacje: OPITO, GWO, IRATA, IOSH.

WPD

wpd Polska sp. z o. o. jest spółką wchodzącą w skład grupy wpd AG, będącej liderem w sektorze energetyki wiatrowej. Grupa zarządza farmami wiatrowymi o łącznej mocy ponad 5.620 MW. wpd Polska jest deweloperem rozwijającym projekty, z zachowaniem najwyższych standardów na wszystkich etapach rozwoju projektu. W 2021 roku oddaliśmy do użytku kolejne cztery farmy wiatrowe o łącznej mocy 102,5 MW. Liczymy na to, iż kolejne lata działalności spółki zaowocują ukończeniem następnych inwestycji.

ZPUE

Jako ZPUE S.A. aktywnie uczestniczymy w „zielonej rewolucji”. Od ponad trzydziestu lat projektujemy i dostarczamy kontenerowe stacje transformatorowe, rozdzielnice niskiego (nN) i średniego napięcia (SN) oraz napowietrzną aparaturę łączeniową. Od 2003 roku realizujemy dostawy kontenerowych stacji transformatorowych do współpracy z farmami PV oraz GPO na terenie kraju i Europy. W swojej ofercie mamy stacje 1MW oraz wielkomocowe: 2,5MW, 4MW, 5MW, 6,5MW, 8MW. Oferujemy magazyny energii do współpracy z OZE i stacje ładowania pojazdów elektrycznych.  ZPUE S.A. w liczbach:
·       706,9 mln PLN / 157,9 mln EUR *dane finansowe za 2020 rok
·       2700 zatrudnionych osób
·       5 zakładów zlokalizowanych z Polsce = 41ha powierzchni
·       14 biur techniczno-handlowych na terenie Polski
·       150 ekspertów w strukturze handlowej dedykowanych do kontaktu z Klientami
·       30 krajów eksportowych

Główny Partner Międzynarodowy

NL

Holandia: Główny Partner Międzynarodowy Konferencji PSEW2022
Czy chcesz poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w sektorze morskiej energetyki wiatrowej? Holenderska delegacja handlowa odwiedzająca konferencję PSEW2022 reprezentuje szeroki wachlarz firm z łańcucha dostaw. To doskonała okazja, aby nawiązać kontakt z Holendrami! Jako Główny Partner Międzynarodowy, Holandia zaprasza do wspólnego poszukiwania możliwości współpracy w zakresie wykorzystania potencjału morskiej energetyki wiatrowej zarówno w Polsce, jak i w Holandii. Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Państwem na konferencji lub na naszym stoisku podczas wystawy!

UWEA

Ukraińskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Unia Publiczna (UWEA), największe stowarzyszenie branży energii odnawialnej na Ukrainie, jest organizacją non-profit założoną w 2008 roku w celu ochrony interesów i wspierania działań zarówno krajowych, jak i międzynarodowych interesariuszy ukraińskiego rynku energii wiatrowej. UWEA zrzesza 84 firmy z 14 krajów, w tym 100% producentów i inwestorów energii wiatrowej. UWEA jest pełnoprawnym członkiem WindEurope.
W 2017 roku UWEA otrzymała honorową nagrodę “Wybór Ukrainy 2017”, a w 2019 roku – honorową nagrodę “Wybór Kraju 2019”.

Partner Międzynarodowy

Norwep

NORWEP jest norweską organizacją pożytku publicznego, mającą formę fundacji, której celem jest wspieranie podmiotów działających w obszarze energetyki na arenie międzynarodowej, działającą w ścisłej współpracy z norweskim Ministerstem Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa, Ministerstwem Nafty i Energetyki, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Norweską Konfederacją Związków Zawodowych. NORWEP zrzesza ponad trzysta norweskich podmiotów gospodarczych reprezentujących szeroko rozumianą branżę energetyczną.

Scottish Development International

Scottish Development International (SDI) jest szkocką agencją ds. handlu i inwestycji zagranicznych, która promuje potencjał energetyczny Szkocji na całym świecie. W 2022 r. Szkocja uruchomiła program ScotWind, obejmujący 25 GW w nowych projektach morskich farm wiatrowych, a z obecnie zainstalowanymi 950 MW i 1,5 GW w budowie mamy znaczący potencjał w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Na konferencję PSEW przyjechało 11 firm z branży morskiej energetyki wiatrowej o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w różnych dziedzinach usług. SDI ma zaszczyt być sponsorem tego wydarzenia i rozwijać biznesowe i partnerskie relacje z polskimi i międzynarodowymi delegacjami.

Miniwystawcy

ASSECURO

ASSECURO jest polską firmą działającą na rynku od ponad 36 lat.
Zajmujemy się szeroko pojętym bezpieczeństwem pracy na wysokości:
– jesteśmy producentem sprzętu do pracy na wysokości i ewakuacji
– dostawcą szkoleń GWO, UDT ( podesty ruchome wiszące), SEP, przestrzenie zamknięte
– wykonujemy przeglądy okresowe i naprawy wciągników linowych oraz stałych systemów asekuracyjnych i drabin,
– przeglądy ochron osobistych i sprzętu do ewakuacji.

Więcej informacji: www.assecuro.pl

Atlas Copco

Atlas Copco zajmuje pozycję światowego lidera w zakresie rozwiązań zwiększających wydajność z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Grupa oferuje klientom innowacyjne sprężarki, rozwiązania w zakresie technologii próżniowej, systemów uzdatniania powietrza, sprzęt budowlany i górniczy, narzędzia elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne oraz systemy montażowe. Atlas Copco szczególną uwagę zwraca na wydajność, oszczędność energii, bezpieczeństwo i ergonomię. Firma została założona w 1873 r. Jej siedziba mieści się w Sztokholmie, w Szwecji, a działalność jest prowadzona w ponad
180 krajach świata.
www.atlascopco.com

Ecol

Ecol Sp. z o.o. od 30 lat rozwija technologie związane z inżynierią smarowania oraz czyszczenia instalacji przemysłowych. Nasze usługi „Ecol4wind” to specjalny pakiet dla branży wiatrowej, stanowiący kompleksowe rozwiązanie smarowniczo-doradcze:
1. dostawa środków smarnych,
2. serwis olejowy (wymiany olejów, smarów, płukanie łożysk)
3. diagnostyka olejów i smarów
4. usługi szkoleniowo-consultingowe.

Więcej na: www.ecol4wind.pl

Ecol jest aktywnym członkiem wspierającym VGB Powertech oraz ICML Industrial Council of Machinery Lubrication.

EX Wind

Specjalizujemy się w kompleksowych naprawach i konserwacji turbin wiatrowych. Nasza oferta obejmuje usługi związane z serwisem technicznym oraz przeglądami okresowymi turbin. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tym sektorze. Jesteśmy podmiotem w pełni wyposażonym w wysokiej klasy sprzęt niezbędny do realizacji powierzonych nam zadań oraz posiadamy dobrze wykształcona i wykwalifikowaną kadrę techników.

Gavin & Doherty Geosolutions

GDG to specjalistyczna firma konsultingowa w zakresie inżynierii, dostarczająca innowacyjne rozwiązania w szerokim zakresie sektorów lądowych i morskich. Naszym celem jest zapewnienie innowacyjnych, ekonomicznych i niezawodnych usług. Mamy doświadczenie zarówno na rynku Polskim jak i międzynarodowym. Konsekwentnie staramy się być pionierami i dążymy do osiągnięcia najwyższych możliwych standardów i opracowania nowych technologii i technik, zapewniając jednocześnie przestrzeganie wszystkich odpowiednich standardów i praktyk projektowych.

Global Maritime Group

Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w konsultingu dla przemysłu ropy, gazu i morskiego, nasze usługi obejmują cały cykl życia projektu morskiego, od specjalistycznego wsparcia technicznego i projektowania dla armatorów, przez budowę i weryfikację dokumentacji jako trzecia strona, po morskie przeglądy gwarancyjne, dynamiczne pozycjonowanie, instalację offshore, usługi geologiczne i likwidację instalacji morskich.
Nasi eksperci zlokalizowani w każdym zakątku świata mają udokumentowane doświadczenie w realizacji najbardziej złożonych i udanych projektów morskiej energetyki wiatrowej na świecie.

GP Renewables

GP Renewables jest pierwszą grupą świadczącą w pełni kompleksowe usługi dotyczące fundamentów farm wiatrowych. W naszej ofercie znajdują się: projektowanie, wzmocnienia gruntów, , przeglądy, sprawdzenia CATIII, przeglądy budowlane, poszerzona diagnostyka, ekspertyzy i naprawy. Wszystko w jednych rękach.
Dzięki naszemu doświadczeniu w projektowaniu fundamentów widzimy więcej, reagujemy szybciej i lepiej, zmniejszając koszty ewentualnych napraw. Cieszymy się rekomendacjami największych grup w Europie – czy trzeba więcej żeby nam zaufać?

Więcej informacji: www.gp-renewables.energy

Grupa Marat

MARAT Sp. z o.o.– firma założona w 1991r. Przez ostatnie trzy dekady firma poszerzała swoją sieć dystrybucji stając się autoryzowanym dystrybutorem rozpoznawalnych na całym świecie marek takich jak Atlas Copco , SKF, TAS Schäfer rozwijając także własne kompetencje produkcyjne i serwisowe,
Dla sektora wiatrowego oferujemy rozwiązania Atlas Copco w dziedzinie połączeń śrubowych (napinacze śrub, narzędzia o ciągłej rotacji i hydrauliczne klucze dynamometryczne, pompy itp); SKF w zakresie łożysk i systemów smarowania; mechaniczne i hydrauliczne pierścienie zaciskowe TAS Schäfer oraz usługi serwisu i diagnostyki przekładni.

Instytut Badań Edukacyjnych

IBE prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut od wielu lat uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty i ekspertyzy, pełni funkcje doradcze. Wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną oraz odpowiada za prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji, będącego kluczowym elementem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Więcej informacji: www.ibe.edu.pl

Ingeteam

Ingeteam to międzynarodowa firma technologiczna specjalizująca się w przetwarzaniu energii elektrycznej. Jej rozwój technologiczny w zakresie urządzeń zarządzających mocą i sterowaniem, obrotowych maszyn elektrycznych, automatyki, systemów oraz utrzymania ruchu oferuje rozwiązania dążąc do bardziej niezawodnego, wydajnego i zrównoważonego wytwarzania, transportu, magazynowania i minimalizowania zużycia energii.
Ingeteam działa na całym świecie posiadając filie w 24 krajach oraz zatrudniając 4 100 osób.

PET

Power Engineering Transformatory Sp. z o.o. z siedzibą w Czerwonaku to ponad 70 lat tradycji w przemyśle energetycznym. Firma zajmuje się produkcją i remontami transformatorów średniej mocy WN/SN od 4 do 80 MVA i napięciu do 145 kV.
W 2017 roku spółka stała się częścią grupy KONČAR D&ST z Zagrzebia. Korzystając z wiedzy i potencjału światowego koncernu stosujemy najnowocześniejsze standardy produkcji i zarządzania, dostarczając na polski rynek transformatory najwyższej jakości. Eksportujemy również nasze produkty z polski do krajów z UE i na cały świat.
Zapraszamy do współpracy!

Plarad

Plarad dostarcza najwyższą jakość technologii do połączeń śrubowych dla przemysłu wiatrowego. Oferujemy osiem linii produktów, od zakrętarek akumulatorowych i elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych systemów do połączeń śrubowych, po agregaty oraz napinacze hydrauliczne wraz z technologią pomiarową. Współpracujemy na całym świecie z czołowymi producentami, firmami montażowymi oraz wieloma firmami serwisowymi z zakresu branży wiatrowej.

Scada

SCADA International wspiera sektor energii odnawialnej dzięki niezrównanej wiedzy fachowej w zakresie SCADA. Nasi wysoko wykwalifikowani specjaliści działają jako zaufani partnerzy w zakresie projektowania i produkcji rozwiązań sprzętowych i programowych SCADA, tworzenia sieci i instalacji oraz monitoringu i serwisu systemów. Nasze inteligentne rozwiązania programowe sprawiają, że wiarygodne dane z różnych źródeł są dostępne w czasie rzeczywistym dla klientów na całym świecie. Staramy się zmniejszać złożoność danych i dostarczać rozwiązania, które optymalizują wydajność i konkurencyjność źródeł energii.

Team Renewable Arctic Finland

Team Renewable Arctic Finland – Zaawansowana technologicznie ekspertyza offshore z arktycznym akcentem. Team Renewable Arctic Finland – konsorcjum 21 firm – Twój wszechstronny partner wspierający podróż w kierunku czystszego świata.
1. Rozwój morskich farm wiatrowych
2. Zrównoważone i inteligentne rozwiązania infrastrukturalne dla wysokowydajnych operacji
3. Optymalizacja logistyki, wydajności okrętów i dekarbonizacja okrętów
Wyznaczony jeden punkt kontaktowy umożliwiający dostęp do wszystkich właściwych podmiotów w Finlandii: www.teamrenewablearctic.fi

WindAudit

WIND AUDIT specjalizuje się w realizacji niezależnych analiz, odbiorów końcowych oraz inspekcji technicznych dedykowanych energetyce odnawialnej. Posiadamy także własne rozwiązania produktowe wspomagające utrzymanie ruchu w energetyce wiatrowej. Nasz zespół składa się z ekspertów branży energetyki wiatrowej, fotowoltaicznej, elektrotechniki, elektroniki, mechaniki, IT i uczenia maszynowego (Machine Learning). Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu i profesjonalnym umiejętnościom gwarantujemy wykonanie powierzonych nam projektów na najwyższym poziomie.

WindHunter Academy

windhunter academy znajduje się w światowej czołówce ośrodków szkoleniowych oraz jest numerem 1 w Polsce pod względem liczby wydanych certyfikatów. Posiadamy 10-letnie doświadczenie w branży wiatrowej oraz szkoleniach BHP. Zawsze mówimy, że jakość jest naszą wizytówką, a to zdanie przekłada się na profesjonalizm i pasję naszych instruktorów i pracowników, nowoczesną infrastrukturę oraz sposób, w jaki podchodzimy do każdego szkolenia i kursanta. Prowadzimy szkolenia przygotowujące profesjonalistów z branży wiatrowej do ich zadań w rzeczywistym środowisku pracy.

wpd windmanager

Wpd windmanager to jedna z wiodących firm w zakresie komercyjnej i technicznej obsługi farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Zarządzamy łączną mocą około 6.000 MW na całym świecie, zatrudniając obecnie ponad 500 osób. Wraz z poznańskim oddziałem, posiadamy wieloletnie doświadczenie na lokalnym rynku, rozwijając współpracę z różnymi producentami turbin wiatrowych. W Polsce, obsługujemy farmy wiatrowe o mocy 394,6 MW dla różnych inwestorów. Nasza centrala mieści się w Bremie (Niemcy). To właśnie z tego miejsca, poszerzamy swoją działalność na całym świecie, posiadając biura w różnych krajach europejskich, w Ameryce Południowej i w Azji.

WindHunter Service

Początek naszej działalności sięga 1998 roku, kiedy to rozpoczęliśmy produkcję masztów pomiarowych. Od tamtego czasu wiele się zmieniło – znacznie rozszerzyliśmy zakres naszych usług i podnieśliśmy kompetencje każdego członka zespołu. To właśnie wiedza, doskonała znajomość branży i motywacja do rozwoju pozwoliły nam stać się jedną z wiodących firm w dziedzinie energetyki wiatrowej na świecie.