PROGRAM

DZIEŃ 1

24 sierpnia 2020 r.

Partner strategiczny

Godzina

Sesja

11:00 – 12:00

„Run like the wind” – bieg charytatywny

12:00 – 14:00

Turniej koszykówki

Sponsor:

13:00 – 14:00

Rejestracja

14:00 – 15:30

Rynek lądowej energetyki wiatrowej w Polsce i Europie – gdzie jesteśmy?

 • Finansowanie inwestycji aukcyjnych z 2019 r.
 • Realizacja aukcji OZE w 2020 r.
 • Co dalej z krajowymi systemami wsparcia, czyli aukcje OZE po 2021 r.
 • Wsparcie lokalnych łańcuchów dostaw
 • Budowa farm wiatrowych w dobie pandemii

Prezentacja wprowadzająca:

„Panoramy niskoemisyjnych inwestycji w energetyce” – Zofia Wetmańska, Analityk, WiseEuropa

Moderator:

Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Zaproszeni goście:

 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki
 • Marcin Ścigan, Z-ca Dyrektora Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu
 • Michal Laskowski, Sales Director Poland, Vestas Northern & Central Europe
 • Diana Kazakevic,Head of Region for Poland, Ignities Renewables
 • Paweł Olkowicz, Manager ds. strukturyzowania transakcji, DNB Bank Polska S.A.

Partnerzy panelu

Główne założenia krajowego programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
 • Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
 • Ustawa o promowaniu morskiej energetyki wiatrowej
 • Plan rozwoju lokalnego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej
 • Plan rozwoju sieci elektroenergetycznej
 • Plan rozwoju infrastruktury portowej i logistyki
 • Kadry i rynek pracy

Przemówienie inauguracyjne:

Zbigniew Gryglas, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Moderator:

 • dr Kamila Tarnacka, Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Mariusz Witoński, Prezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

Zaproszeni goście:

 • Zbigniew Gryglas, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Włodzimierz Mucha, Wiceprezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.*
 • Mary Thorogood, Senior Specialist, Government Relations and Business Development, MHI Vestast
 • Holger Matthiesen, Head of Development Offshore Wind Scandinavia, Poland and Baltics

Partner panelu

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej z punktu widzenia przemysłu energochłonnego”

 • Docelowy model zaspokajania potrzeb energetycznych odbiorców przemysłowych
 • Koszty energii elektrycznej dla przemysłów w Polsce
 • Możliwości wynikające z funkcjonowania wspólnego rynku energii elektrycznej
 • Bariery i potencjał rozwoju przemysłowej energetyki wiatrowej w Polsce

Prezentacja wprowadzająca: „Uwarunkowania dla rozwoju energetyki przemysłowej opartej o odnawialne źródła energii”, Henry Kaliś, Prezes Zarządu IEPiOE

Moderator:

Beata Superson-Polowiec, Polowiec i Wspólnicy Sp. j.

Zaproszeni goście:

 • Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu OZE, Ministerstwo Klimatu
 • Jan Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rozwoju
 • Henryk Kaliś, Prezes Zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Przewodniczący FOEEiG, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną w ZGH Bolesław SA
 • Olga Dzilińska-Pietrzak, Przewodnicząca FORUMCO2, Pełnomocnik Zarządu ds. MIFID II w Grupie Azoty SA
 • Beata Superson-Polowiec, Kancelaria prawna Polowiec i Wspólnicy Sp. j.
 • Michał Mikuła, Head of Energy, Saint Gobain Polska
 • Agnieszka Pląska, Prezes Zarządu, wpd Polska Sp. z o.o.

Partner wydarzenia

14:00 – 15:30

Rynek lądowej energetyki wiatrowej w Polsce i Europie – gdzie jesteśmy?

 • Finansowanie inwestycji aukcyjnych z 2019 r.
 • Realizacja aukcji OZE w 2020 r.
 • Co dalej z krajowymi systemami wsparcia, czyli aukcje OZE po 2021 r.
 • Wsparcie lokalnych łańcuchów dostaw
 • Budowa farm wiatrowych w dobie pandemii

Prezentacja wprowadzająca:

„Panoramy niskoemisyjnych inwestycji w energetyce” – Zofia Wetmańska, Analityk, WiseEuropa

Moderator:

Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Zaproszeni goście:

 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych, Urząd Regulacji Energetyki
 • Marcin Ścigan, Z-ca Dyrektora Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu
 • Michal Laskowski, Sales Director Poland, Vestas Northern & Central Europe
 • Diana Kazakevic,Head of Region for Poland, Ignities Renewables
 • Paweł Olkowicz, Manager ds. strukturyzowania transakcji, DNB Bank Polska S.A.

Partnerzy panelu

Główne założenia krajowego programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

(godz. 14:00-16:00)

 • Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
 • Ustawa o promowaniu morskiej energetyki wiatrowej
 • Plan rozwoju lokalnego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej
 • Plan rozwoju sieci elektroenergetycznej
 • Plan rozwoju infrastruktury portowej i logistyki
 • Kadry i rynek pracy

Przemówienie inauguracyjne:

Zbigniew Gryglas, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Moderator:

 • dr Kamila Tarnacka, Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Mariusz Witoński, Prezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

Zaproszeni goście:

 • Zbigniew Gryglas, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Włodzimierz Mucha, Wiceprezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.*
 • Mary Thorogood, Senior Specialist, Government Relations and Business Development, MHI Vestast
 • Holger Matthiesen, Head of Development Offshore Wind Scandinavia, Poland and Baltics

Partner panelu

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE

(godz. 14:00-16:00)

Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej z punktu widzenia przemysłu energochłonnego”

 • Docelowy model zaspokajania potrzeb energetycznych odbiorców przemysłowych
 • Koszty energii elektrycznej dla przemysłów w Polsce
 • Możliwości wynikające z funkcjonowania wspólnego rynku energii elektrycznej
 • Bariery i potencjał rozwoju przemysłowej energetyki wiatrowej w Polsce

Prezentacja wprowadzająca: „Uwarunkowania dla rozwoju energetyki przemysłowej opartej o odnawialne źródła energii”, Henry Kaliś, Prezes Zarządu IEPiOE

Moderator:

Beata Superson-Polowiec, Polowiec i Wspólnicy Sp. j.

Zaproszeni goście:

 • Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu OZE, Ministerstwo Klimatu
 • Jan Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Rozwoju
 • Henryk Kaliś, Prezes Zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Przewodniczący FOEEiG, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną w ZGH Bolesław SA
 • Olga Dzilińska-Pietrzak, Przewodnicząca FORUMCO2, Pełnomocnik Zarządu ds. MIFID II w Grupie Azoty SA
 • Beata Superson-Polowiec, Kancelaria prawna Polowiec i Wspólnicy Sp. j.
 • Michał Mikuła,Head of Energy, Saint Gobain Polska
 • Agnieszka Pląska, Prezes Zarządu, wpd Polska Sp. z o.o.

Partner wydarzenia

15:30 – 16:00

Oferta DNB i aktualizacja najnowszych trendów na polskim rynku OZE.

Salvatore Santoro – MD – Global Head of Renewables, Infrastructure and ESG Coverage, DNB Markets

Partner panelu:

15:30 – 16:00

Oferta DNB i aktualizacja najnowszych trendów na polskim rynku OZE.

Salvatore Santoro – MD – Global Head of Renewables, Infrastructure and ESG Coverage, DNB Markets

Partner panelu:

16:00 – 16:30

Przerwa kawowa

Pokaz technik ratownictwa i bezpiecznej pracy na wysokości

Health & Safety Partner

16:30 – 18:00

Rynek energii elektrycznej
 • Prognozy cen energii elektrycznej
 • Zielone certyfikaty
 • Korporacyjne umowy sprzedaży energii (cPPAs)

Moderator:

dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes, Forum Energii

Zaproszeni goście:

Partner panelu

Zielony wodór jako paliwo przyszłości
 • Wodór w procesie wytwarzania bezemisyjnych paliw
 • Potencjał dekarbonizacyjny wodoru w obliczu kryzysu klimatycznego
 • Wiatr, słońce i wodór = niezawodny, tani i pozbawiony węgla system energetyczny jako perspektywa przyszłości dla regionów węglowych

Moderator:

Remigiusz Nowakowski, Prezes zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Zaproszeni goście:

Partnerzy panelu

19:00

Koktajl

Sponsor:

DZIEŃ 2

25 sierpnia 2020 r.

Godzina

Sesja

09:00 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 12:30

SESJA GŁÓWNA
 • European Green Deal i Prawo klimatyczne – w jaki sposób energia wiatrowa może pomóc Unii Europejskiej osiągnąć cele klimatyczne?
 • Rozwój OZE, w tym energetyki wiatrowej w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
 • Europejska strategia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
 • Potencjał rozwoju sektora morskiej i lądowej energetyka wiatrowej w ramach krajowego planu na rzecz energii i klimatu
 • Zeroemisjne źródła energetyczne w ramach transformacji energetycznej
 • Zielony wodór jako paliwo przyszłości
 • Rynek energii elektrycznej

Przemówienie inauguracyjne:

 • Jadwiga Emilewicz, Wicepremier, Minister Rozwoju*
 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu

Moderator:

Zaproszeni goście:

 • Jadwiga Emilewicz, Wicepremier, Minister Rozwoju
 • Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu
 • Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Maciej Ciszewski, Komisja Europejska
 • Marcin Roszkowski, Prezes, Instytut Jagielloński
 • Krzysztof Kidawa, Prezes Zarządu, Baltic Power Sp. z o.o.
 • Sebastian Jabłoński, Prezes Zarządu, TRMEW Obrót S.A.
 • Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady United Nations Global Compact Network Poland.

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 15:00

Potencjał rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie
 • Potencjał energetyki wiatrowej w Polsce
 • Zmiany ograniczające możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych w tzw. ustawie odległościowej
 • Lokalne plany zagospodarowania przestrzennego
 • Aspekty środowiskowe
 • Energetyka wiatrowa w dokumentach strategicznych Państwa
 • Repowering:
  • wymiana starszych urządzeń na nowe i bardziej produktywne turbiny wiatrowe
  • utylizacja zużytych elementów turbiny

Moderator:

dr Magdalena Klera-Nowopolska, Kierownik Działu Środowiska i Rozwoju Inwestycji, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Zaproszeni goście:

 • Piotr Czopek, Dyrektor departamentu odnawialnych źródeł energii, Ministerstwo Klimatu
 • Przemysław Hofman, Zastępca dyrektora, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju
 • Agnieszka Pląska, Prezes Zarządu, wpd Polska Sp. z o.o.
 • Grzegorz Wiśniewski, Prezes, Instytut Energii Odnawialnej
 • Michał Kaczerowski, Prezes, Ambiens Sp. z o.o.
 • Wiktoria Rogaska, Counsel, DWF Poland
 • Leszek Kuliński, Przewodniczący, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energetyce Odnawialnej

Partner panelu:

Kierunki rozwoju krajowego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej
 • Ustawa o promowaniu morskiej energetyki wiatrowej
 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy
 • Krajowy plan na rzecz energii i klimatu
 • Dalsze konieczne regulacje
 • Plan zagospodarowania przestrzennego
 • Integracja inwestycji morskich elektrowni wiatrowych z Krajowym Systemem Energetycznym
 • Bilansowanie energii z morskich farm wiatrowych
 • Zasady odkupy przyłącza przez PSE

Moderator:

dr Kamila Tarnacka, Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Zaproszeni goście:

Partner panelu:

15:00 – 15:30

Przerwa kawowa

Pokaz technik ratownictwa i bezpiecznej pracy na wysokości w połączeniu z techniką udzielania pierwszej pomocy w środowisku turbin wiatrowych

Health & Safety Partner

15:30 – 17:00

Istotne zmiany regulacyjne na rynku lądowej energetyki wiatrowej

 • Zmiany w systemie aukcyjnym
 • Zmiany na rynku bilansującym od stycznia 2021
 • Zmiany w instrukcjach sieci PSE
 • Mechanizm ograniczania produkcji z farm wiatrowych

Moderator:

Wojciech Cetnarski, Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Zaproszeni goście:

 • Łukasz Szczepaniak, Departament zarządzania system, PSE*
 • Andrzej Kaźmierski, Ekspert, Ministerstwo Klimatu
 • prof. Piotr Kacejko, Politechnika Lubelska
 • Michał Tarka, Parnter, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k.
 • Krzysztof Müller, Head of Market Poland, Alpiq Energy SE

Partner panelu

Kierunki rozwoju krajowego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej

Kierunki rozwoju krajowego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej

 • Rola portów morskich
 • Lokalny łańcuch dostaw dla offshoru
 • Jak wykorzystać potencjał polskich przedsiębiorstw? – tereny postoczniowe / zakłady gotowe do zmiany profilu produkcji

Moderator:

Michał Śmigielski, Prezes Zarządu, Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o.

Zaproszeni goście:

 • Mateusz Berger, Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Morten Melin, Executive Vice President Construction /Managing Director Northland Power Europe GmbH
 • Malte Paul, Project Director Offshore Wind Poland, RWE Renewables
 • Prof. Konrad Świrski, Politechnika Warszawska

Partnerzy panelu

20:00

Gala Dinner

Sponsor

DZIEŃ 3

26 sierpnia 2020 r.

Godzina

Sesja

10:00 – 10:30

Rejestracja i powitalna kawa

10:30 – 12:30

Podejmowanie świadomych decyzji o przedłużeniu okresu eksploatacji lub repoweringu farm wiatrowych

Prezentacja wprowadzająca:

 • Wolfgang Winkler, Principal Engineer, DNV GL
 • Filip Piasecki, Lead Polish power market analyst, Aurora Energy Research

Moderator:

Marek Roszak, Dyrektor Działu Energia na Polskę i CEE, DNV GL

Zaproszeni goście:

Partner panelu:

Implementacja CPPA w praktyce – jak zintegrować umowę cPPA z istniejącymi umowami zakupu energii elektrycznej

Prezentacja wprowadzająca:

Wolfgang Winkler, Principal Engineer, DNV GL

Moderator:

Grzegorz Skarżyński, Przewodniczący Grupy Roboczej PSEW ds. cPPAs

Zaproszeni goście:

Partnerzy panelu:

12:30 – 13:00

Lunch

*do potwierdzenia

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Pobierz program konferencji PSEW 2020

Kontakt

Dorota Bereza
Marketing Manager
PSEW
tel. +48 665-370-868

KONTAKT:
Ogólne pytania:
event@psew.pl
+48 661 660 460

Rejestracja:
rejestracja@psew.pl

Sponsoring i udział w programie:
d.bereza@psew.pl
+48 665 370 868

Media:
media@psew.pl