PROGRAM

DZIEŃ 1

30 sierpnia 2021 r.

Godzina

Sesja

12:00 – 16:00

Turniej siatkówki plażowej – faza grupowa

Sponsor:

Turniej Streetball – faza grupowa

Sponsorzy:

13:00 – 16:00

Rejestracja

13:00 – 14:30

Wydarzenie towarzyszące

Inauguracja Baltica 2+3
Wspólnie zbudujmy Baltica 2+3: Jak włączyć się w realizację inwestycji PGE i Orsted
Partner wydarzenia:

14:00 – 16:00

Wydarzenie towarzyszące
Współpraca polsko-norweska w obszarze morskiej energetyki wiatrowej

Partner wydarzenia:

Warsztat

Cyfryzacja, w celu optymalizacji pracy farmy wiatrowej.

Jak zoptymalizować wydajność farmy wiatrowej, korzystając z najnowszych
narzędzi do cyfrowej analizy wydajności

Partner warsztatu:

15:00 – 16:00

Lunch

Lunch

16:00 – 18:00

Morska energetyka wiatrowa – odbudowa polskiej gospodarki po COVID – 19

 • Ustawa o promowaniu wytwarzania energii
  elektrycznej w morskich farmach
  wiatrowych
 • Regulacje towarzyszące (rozporządzenia)
 • Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce
 • Porty i infrastruktura
 • Notyfikacja pomocy publicznej

Moderator: dr Kamila Tarnacka, Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki
Wiatrowej

Prezentacja wprowadzająca: Maciej Szambelańczyk, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński i Baehr

Prelegenci:

 • Jarosław Broda, Prezes Zarządu, Baltic Power Sp. z o.o.
 • Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Michał Kołodziejczyk, Prezes Zarządu, Equinor Polska Sp. z o.o.
 • Monika Morawiecka, Prezes Zarządu, PGE Baltica Sp. z o.o.
 • Holger Matthiesen, Head of Development Offshore Wind Scandinavia, Poland and Baltics, RWE Renewables
 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor, Departament Odnawialnych Źródeł Energii, Urząd Regulacji Energetyki
 • Michał Śmigielski, Prezes Zarządu, Morska Agencja Gdynia
 • Mariusz Witoński, Prezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki
  Wiatrowej

Partner panelu:

Energetyka wiatrowa a rynek energii elektrycznej w Polsce

 • Aukcje OZE
 • Panorama energetyki wiatrowej w Polsce
 • System wsparcia
 • Rynek energii elektrycznej w Polsce
 • Fuzje i przejęcia
 • Obecne wyzwania
 • Tempo realizacji inwestycji

Moderator: Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Prezentacje wprowadzające:

 • Jan Biernacki, Wicedyrektor, PwC
 • Grzegorz Kazimierski, Technical Sales Manager, SiemensGamesa

Prelegenci:

 • Jan Biernacki, Wicedyrektor, PwC
 • Piotr Gutowski, Wiceprezes Zarządu, Onde S.A.
 • Grzegorz Kazimierski, Technical Sales Manager, SiemensGamesa
 • dr Paweł Ryglewicz, Head of Regulatory & Markets, Poland, EDP Renewables
 • Krystian Solawa, Director, Private Debt, TFI PZU S.A.
 • Marcin Ścigan, Dyrektor, Departament Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Partnerzy panelu:

19:00

Garden Party

Sponsor:

DZIEŃ 2

31 sierpnia 2021 r.

Godzina

Sesja

09:00 – 10:00

Bieg charytatywny

Sponsorzy:

09:00 – 10:30

Rejestracja

10:30 – 12:30

SESJA GŁÓWNA
„Jak odpalić zielony silnik polskiej gospodarki?”

 • Polski Ład a energetyka wiatrowa i Krajowy Plan Odbudowy
 • Rola energetyki wiatrowej w transformacji energetycznej Polski
 • Energetyka Przemysłowa
 • Elektryfikacja czy gospodarka wodorowa?
 • Ląd czy morze?
 • Jak przedsiębiorstwa energetyczne mogą pomóc przyśpieszyć transformację?
 • Usprawnienia w permittingu dla OZE

Moderatorzy:

 • dr Kamila Tarnacka, Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Prelegenci:

 • Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii
 • Zbigniew Gryglas, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Nils de Baar, President Vestas Northern & Central Europe
 • Paweł Śliwa, Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Giles Dickson, CEO, WindEurope
 • Grzegorz Górski, COO, Ocean Winds
 • Sebastian Jabłoński, Prezes Zarządu, Respect Energy

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 15:00

Przyszłość wiatru na lądzie w Polsce

 • Nowelizacja ustawy
  „odległościowej”
 • Harmonogram prac
  legislacyjnych
 • Budowa wiatraków w
  lasach
 • Poprawa bezpieczeństwa
  eksploatacji farm
  wiatrowych
 • Reforma Planowania
  Przestrzennego i
  usprawnienie procedury
  uzyskiwania pozwoleń w
  kontekście implementacji
  dyrektywy RED II

Moderator:
dr Magdalena
Klera-Nowopolska, Kierownik
Działu Środowiska i Rozwoju
Inwestycji, Polskie
Stowarzyszenie Energetyki
Wiatrowej

Prelegenci:

 • Przemysław Hofman, Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • Wiktoria Rogaska, Counsel, DWF Poland
 • Olga Sypuła, Country Manager, European Energy Polska
 • dr Wojciech Sztuba, Partner TPA Poland
 • Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes UN Global Compact Network Poland
 • Tomasz Ługowski, Główny Specjalista Koordynacji Inspekcji, Urząd Dozoru Technicznego

Partner panelu:

Morska energetyka wiatrowa –
nowe rozdanie

 • Rozwój nowych projektów
 • Potencjał Polskiej
  Wyłącznej Strefy
  Ekonomicznej
 • Jak będą przydzielane
  nowe PSZW
 • Kto będzie rozwijał nowe
  projekty wiatru na morzu?

Moderator: dr Karol Lasocki, Partner, DWF Poland

Prelegenci:

 • Przedstawiciel Ministerstwa
  Infrastruktury*
 • Dan Finch, UK Managing Director & Poland Country Manager, Ocean Winds
 • Sławomir Michaluk, Offshore Project Manager, Vestas
 • Malte Paul, Project Director, RWE Renewables
 • Krystian Słodzinka, Project Manager, Senior Structural Engineer in Steel Structures, Energy Systems, DNV
 • Jarosław Wajer, Lider Działu Energetyki w Polsce oraz regionie CESA, Partner, Business Consulting, EY Polska

Partnerzy panelu:

Technologie, modernizacja i
nowe usługi dla turbin
wiatrowych

 • LTE (Life Time Extension) —
  wykraczające poza
  standardowe 20 lat życia
  turbiny wiatrowej nowej
  generacji
 • Turbiny nowej generacji
 • Optymalizacja pracy turbiny
  wiatrowej
 • Cable Pooling – jak wykorzystać obecną infrastrukturę przyłączeniową

Moderator: Wojciech Cetnarski, Wiceprezes, Polskie
Stowarzyszenie Energetyki
Wiatrowej

Prelegenci:

 • Santiago Lopez, Head of
  Asset Management, UL
  Renewables
 • Hans Timmers, Chairman, The Netherlands Wind Energy Association
 • Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii
 • Przedstawiciel NordexAcciona

Partnerzy panelu:

15:00 – 15:30

Przerwa kawowa

15:30 – 17:00

Perspektywy rozwoju cPPAs w Polsce

 • Kierunki rozwoju rynku
  giełdowego dla OZE a
  cPPA
 • Linia bezpośrednia
 • Implementacja dyrektywy
  OZE a definicja cPPA
 • cPPA w Polsce

Moderator: Irena Gajewska, Wiceprezes, Fundacja RE- Source Poland Hub

Prelegenci:

 • Jarosław Bogacz, Prezes Zarządu, Polenergia Obrót S.A.
 • Piotr Ciołkowski, Partner, CMS Poland
 • Sebastian Jabłoński, Prezes Zarządu, Respect Energy S.A.
 • Jerzy Kozicz, Prezes Zarządu, CMC Poland
 • Krzysztof Müller, Dyrektor Oddziału, Alpiq Energy Oddział w Polsce
 • André Rørheim – Sales and Origination Renewables – DNB Markets

Partnerzy panelu:

Potencjał polskich
przedsiębiorstw i ich rola w
łańcuchu dostaw dla morskiej
energetyki wiatrowej

 • Lokalny łańcuch dostaw
 • Jak wykorzystać potencjał
  polskich przedsiębiorstw?
 • Instrumenty i możliwości
  wsparcia instytucji
  państwowych w
  budowanie polskiego
  sektora dostawców
  morskiej energetyki
  wiatrowej np. gwarancje, poręczenia, preferencyjne pożyczki, kredyty, fundusze bezzwrotne, wsparcie eksportu, inne
 • Główne bariery i wyzwania

Moderator: Piotr Czopek, Dyrektor, Polskie Stowarzyszenie
Energetyki Wiatrowej

Prelegenci:

 • Anna Kornecka, Radca Prawny
 • Krzysztof Płonka, Główny Specjalista ds. Diagnostyki, Ecol Sp. z o.o.
 • Birger Menke, Country Manager, Deutsche Windtechnik Offshore Ltd.
 • Morten Melin, Executive Vice President Construction, Managing Director, Northland Power Europe GmbH
 • Marcin Matusiak, Nusiness Unit Manager, DEME Group
 • Łukasz Petrus, Prezes Zarządu PGO S.A., Prezes Zarządu Odlewni Żeliwa Śrem Sp. z o.o.

Partner panelu:

Wodór i wiatr

 • Potrzeba magazynowania
  wodoru jako nośnika energii – różnice profili popytu i
  podaży
 • Model wykorzystania
  wodoru z energetyki
  wiatrowej do stabilizacji
  pracy Krajowego Systemu
  Energetycznego,
 • Wykorzystanie
  wielkoskalowego magazynu
  energii współpracującego do
  tworzenia gospodarki
  wodorowej
 • Power to X – Potencjał
  dekarbonizacji polskiego
  przemysłu z wykorzystaniem
  produkcji zielonego wodoru
  z morskich farm wiatrowych

Moderator: Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Prelegenci:

 • prof. Piotr Kacejko, Politechnika Lubelska
 • Szymon Kowalski, doradca zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • dr Anna Kucharska, Instytut Politechniki Energetycznej
 • Aleksandra Radwańska, International Business Development Manager, Next Kraftwerke
 • dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes, PGNiG S.A.
 • Iwona Sierżęga, Członek Zarządu, Polenergia S.A.
 • Tomasz Zadroga, CEO, Repect Energy

Partnerzy panelu:

15:30 – 19:00

Party ONDE Wind

Sponsor:

16:00 – 18:00

Finały rozgrywek w siatkówkę plażową i Streetball

20:00

Gala Dinner

Sponsor:

DZIEŃ 3

1 września 2021 r.

Godzina

Sesja

10:00 – 10:30

Rejestracja i poranna kawa

10:30 – 13:00

(10:30 – 13:00)
Jak Polska wzmacnia swój łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej w celu obsłużenia projektów offshore i w jaki sposób współpraca polsko-holenderska może przyczynić się do wypełnienia luk i/lub jak możemy tworzyć strategiczne partnerstwa

Partner warsztatu:

(11:30 – 12:30)
Fundamenty morskich farm wiatrowych – czy jest możliwa produkcja w Polsce?

Polski Monopile – mrzonki czy realia?

Partner warsztatu:

(11:30 – 12:30)
Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów
w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych

Partner warsztatu:

13:00 – 14:00

Lunch

*do potwierdzenia

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Kontakt

Sponsoring / Program
Dorota Bereza
Dyrektor ds. Wydarzeń i Marketingu
tel. +48 665-370-868
Sponsoring 
Diana Paryska – Mądry
Menedżer ds. wydarzeń i marketingu
tel. +48 695-105-535
Media
Małgorzata Żmijewska-Kukiełka
Menedżer ds. komunikacji
tel. +48 508-848-956
Sponsoring
Marta Mosiądz
Specjalista ds. wydarzeń
Rejestracja
Agata Krysiak
Rejestracja
Monika Kondzioła
Rejestracja