DZIEŃ 1 – Wtorek 6.11.2018

Godzina

Sesja

14:00 – 16:00

Morska energetyka wiatrowa w Polsce – czas start!
– Market update
– Obowiązujące regulacje
– Założenia ustawy o MEW

16:00 – 16:30

Przerwa na kawę

16:30 – 18:30

Spotkania B2B dla firm z branży offshore

19:00

Bankiet offshore

DZIEŃ 2 – Środa 7.11.2018

Godzina

Sesja

10:00 – 12:30

SESJA PLENARNA
Architektura rynku energii

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 15:00

Regulacje
– Nowelizacja ustawy o OZE
– Aukcje OZE 2018
Potencjał morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim
– Budowa parków wiatrowych na morzu
– Łańcuch dostaw
– Intergrid

15:00 – 15:30

Przerwa na kawę

15:30 – 17:00

Modernizacja/Life time extatnion
Przyłączanie MEW do KSE

20:00

Kolacja

DZIEŃ 3 – Czwartek 8.11.2018

Godzina

Sesja

10:30 – 12:30

Reforma rynku bilansującego – skutki dla farm wiatrowych od 1 stycznia 2019

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 15:00

Finansowanie
Kodeks dobrych praktyk