Program Konferencji PSEW 2018

DZIEŃ 1 – Wtorek 6.11.2018

Godzina

Sesja

14:00 – 16:00

Morska energetyka wiatrowa w Polsce – czas start!
Przemówienie wprowadzające: Zbigniew Gryglas, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej
Prezentacje wprowadzające:
•  Aktualny stan rynku:
dr Arkadiusz Sekściński, p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna Sp. z o.o.
dr Michał Michalski, Członek Zarządu, Polenergia S.A.
Krzysztof Kidawa, Ekspert ds. Regulacyjno-Prawnych, PKN Orlen S.A.
Joanna Rzepecka, Dyrektor Zarządu, Baltic Trade and Invest Sp. z o.o.
•  Obowiązujące regulacje – Maciej Szambelańczyk, Ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej
•  Założenia ustawy o morskiej energetyce wiatrowej – Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii 
•  O finansowaniu morskich farm wiatrowych  – Patryk Figiel, radca prawny, kierujący Praktyką Projects warszawskiego biura Linklaters
•  Łańcuch dostaw – Mariusz Witoński, Prezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej 
Moderator: Robert Tomaszewski, Polityka Insight
Uczestnicy dyskusji:
Zbigniew Gryglas, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej
Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii 
dr Arkadiusz Sekściński, p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Odnawialna Sp. z o.o.
dr Michał Michalski, Członek Zarządu, Polenergia S.A.
– Krzysztof Kidawa, Ekspert ds. Regulacyjno-Prawnych, PKN Orlen S.A.
Joanna Rzepecka, Dyrektor Zarządu, Baltic Trade and Invest Sp. z o.o.
Mariusz Witoński, Prezes, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
     Patryk Figiel, radca prawny, kierujący Praktyką Projects warszawskiego biura Linklaters
Partner panelu:
 

16:00 – 16:30

Przerwa na kawę

16:30 – 18:30

Spotkania B2B dla firm z branży offshore

19:00

Bankiet offshore

DZIEŃ 2 – Środa 7.11.2018

Godzina

Sesja

10:00 – 12:30

SESJA PLENARNA
Wielkoskalowe OZE a bezpieczeństwo energetyczne

Przemówienie wprowadzające:

  •       Morten Bæk, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Energii i Klimatu Danii 
  •       Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Energii 

Prezentacja wprowadzająca: Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Moderator: Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu DISE
Uczestnicy dyskusji:
Morten Bæk, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Energii i Klimatu Danii
Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Energii
Eryk Kłossowski, Przewodniczący Rady Zarządzającej, Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej; Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Giles Dickson, CEO, WindEurope
Ulrik Stridbæk, Wiceprezes, Dyrektor ds. Regulacyjnych, Ørsted
Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 
Harry Boyd-Carpenter, Director, Head of Power and Energy Utilities, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
– Zbigniew Gryglas, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej
Partner panelu:
 

11:00 – 13:00

TFworkshop – TFKable Group

Moderatorzy:
Wojtek Skoczylas, Dyrektor Sprzedaży, Grupa TFKable
Leszek Resner, Kierownik Operacyjny, Zakład Bydgoszcz, Grupa TFKable
Jarosław Mikołajczak, Dyrektor ds. Przetargów, Zakład Bydgoszcz, Grupa TFKable

TFworkshop – Część I
– Dostosowanie potencjału produkcyjnego do realizacji projektów offshore

– Projektowanie rozwiązań konstrukcyjnych kabli, optymalizacja kosztów produkcji i realizacji

TFworkshop – Część II
Doświadczenie w realizacji najważniejszych projektów w branży

Trendy w branży offshore – rozwój dalszych możliwości produktowych

TFworkshop – Część III
Think Quality, wprowadzenie globalnych wymagań jakościowych produkcji i dostawy

Think Safely, wprowadzenie programu globalnego bezpieczeństwa pracy i produkcji

   Na warsztaty obowiązuje oddzielna rejestracja. Chęć udziału prosimy zgłaszać na adres: event@psew.pl

12:30 – 13:30

Lunch

13:30 – 15:00

Regulacje
Moderator:  dr Kamila Tarnacka, Wiceprezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
•  Nowe ramy prawne Unii Europejskiej po 2020r – Robert Kaukewitsch, Dyrekcja Generalna ds. Energii (ENER), Komisja Europejska
•  Nowelizacja ustawy o OZE –  Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii 
•  Aukcje OZE 2018 – przedstawiciel URE*
•  Jakie alternatywy dla aukcji może zaproponować spółka obrotu? – Mateusz Marczewski, Originator, Axpo Polska Sp. z o.o.

13:30 – 15:00

Potencjał morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim 
Moderator: Giles Dickson, CEO WindEurope
•  Konstrukcyjne wyzwania offshorowe farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim – Artur Czarnecki, Główny Inżynier, innogy SE
•  Czynniki rynkowe dla morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i na Bałtyku – Peter C. Brun, Offshore Wind Segment  Leader, Dyrektor, DNV GL
•  Ryzyka ubezpieczeniowe w MEW – Martin Beck, doradca do spraw kluczowych klienta, Inżynieria i Energia Odnawialna, Odział Północny, Marsh
•  Jakich prędkości wiatru możemy spodziewać się na Bałtyku: podsumowanie doświadczeń PGE z kampanii pomiarowej pływającym LiDARem – Karol Mitraszewski, Główny Specjalista ds. pomiarów i rozmieszczenia turbin, PGE Energia Odnawialna Sp. z o.o. 
•  Zagadnienia techniczne, handlowe i finansowe dotyczące wyboru turbin najnowszej generacji – Simon Luby, Head of Due Diligence, K2 Management 
Partnerzy panelu:
 

15:00 – 15:30

Przerwa na kawę

15:15 – 16:15

K2 Managment Workshop – Kluczowe kroki do skutecznego przygotowania i realizacji nowoczesnych, niskokosztowych morskich farm wiatrowych
   Prowadzący: 
   – Simon Luby, Head of Due Diligence, K2 Managemen
   – Sahand A Hosseini,EPC Director at Deutsche Bucht OWF

   Na warsztaty zapraszamy wszystkich uczestników Konferencji PSEW 2018

   Podczas tego warsztatu podsumowane zostaną kluczowe kroki, które należy podjąć, aby z powodzeniem dostarczyć realizowany na dużą skalę i w sposób niskokosztowy nowoczesna morska farmę wiatrową oraz jak z powodzeniem zrównoważyć ryzyko i szanse na każdym etapie realizacji inwestycji – od początkowej, projektowej do rozpoczęcia fazy operacyjnej. Przedstawimy najnowsze doświadczenie w opracowywaniu, projektowaniu i budowaniu morskich farm wiatrowych w Europie i na Dalekim Wschodzie, a także nasze doświadczenie we wspieraniu inwestorów i kredytodawców, które są kluczowe dla ciągłego rozwoju tego sektora.

15:30 – 17:00

Modernizacje, ulepszenia i life time extension
Moderator:  Kamil Beker, Ekspert, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Prezentacje:
•  Modernizacje zwiększające produkcję energii – Karol Ciesinski, SeniorCustomer Engineer, Vestas
• Optymalizacja pracy farmy wiatrowej na każdym etapie jej funkcjonowania – mapa drogowa – Giuseppe Ferraro, Business Lead, Business Manager, Turbine Engineering, DNV GL
•  Lifetime extension – Ruben Ruiz de Gordejuela, Managing Director, Nabla Wind Power 
•  Perspektywy eksploatacji turbin powyżej 20 lat – prezentacja na podstawie case study – Wojciech Łużniak, Country Manager – Poland, Deutsche Windtechnik

15:30 – 17:00

Przyłączanie MEW do KSE
Moderator: Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko, Politechnika Lubelska 
Prezentacje:
•  MEW w kierunkach planu rozwoju sieci PSE –Michał Straus, Kierownik Wydziału Przyłączeń w Departamencie Rozwoju Systemu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
•  Bałtycka sieć morska – uwarunkowania międzynarodowe, szanse i zagrożenia dla MEW na polskich obszarach morskich – Mariusz Wójcik, Kierownik Projektów, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej 
•  Proces planowania i budowy morskiej farmy wiatrowej – łagodzenie ryzyka – Hergen Bolte,  Senior Operations Manager, UL renewable energy 

20:00

Kolacja

DZIEŃ 3 – Czwartek 8.11.2018

Godzina

Sesja

10:00 – 11:15

Wyzwanie na rynku energii elektrycznej
Moderator:  Michał Markowicz, Ekspert, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 
Prezentacje:
•  Wpływ nowych kodeksów europejskich na funkcjonowanie farm wiatrowych w Polsce dziś i jutro – Michał Markowicz, Ekspert, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
•  Certyfikacja zgodności z kodeksem sieciowym – podstawy procedury certyfikacji – Saptarshi Chatterjee, UL Renewable Energy
•  Rynki bilansujące w Europie – wnioski dla Polski po liberalizacji rynków – Tim Steinert, Starszy konsultant, enervis energy advisors GmbH
•  Projekcje przyszłych cen energii – Leszek Prachniak, Dyrektor Biura Operacji Giełdowych, Towarowa Giełda Energii S.A.

11:30 – 13:00

Korporacyjne umowy sprzedaży energii elektrycznej
Moderator: Aleksandra Mirowicz, RE100 Policy and Campaign Manager w The Climate Group
Prezentacje wprowadzające:
•  Trafne decyzje biznesowe: w jaki sposób firmy należące do RE100 uzyskują przewagę nad swoimi konkurentami – Aleksandra Mirowicz, RE100 Policy and Campaign Manager w The Climate Group 
•  Case study –  John Harris, Manager of Renewable Energy, IKEA
•  Korporacyjne umowy PPA w ujęciu praktycznym i technicznym – Grzegorz Skarżyński, VP Markets, Pexapark 
Uczestnicy debaty:
– Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii
– Hubert Kowalski, Prezes Zarządu, VSB Energie Odnawialne Polska sp. z o.o.
– Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej,
         – John Harris, Manager of Renewable Energy, IKEA
Partner panelu:
 

13:00 – 13:30

Lunch

*do potwierdzenia

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Wydarzenia towarzyszące

B2B Offshore

6 listopada 2018
godz. 16:00 – 18:00

TKworkshop

7 listopada 2018
godz. 11:00 –  13:00

K2 Workshop

7 listopada 2018
godz. 15:15– 16:15

B2B Coroporate PPA

8 listopada 2018
godz. 13:30-16:00

Zapisz się!

Zapisz się – przejdź do formularza rejestracyjnego:

Kontakt

Dorota Bereza
Marketing Manager
PSEW
tel. +48 665-370-868

KONTAKT:
Ogólne pytania:
event@psew.pl
+48 665 370 868

Rejestracja:
rejestracja@psew.pl

Sponsoring i udział w programie:
d.bereza@psew.pl
+48 665 370 868

Media:
media@psew.pl