Aspekty podatkowe finansowania projektów OZE w Polsce i podziału zysku

Termin: 15.06.2022, godz. 11:30

Miejsce: Sala Sekwana

Podczas warsztatu zostaną przedstawione praktyczne wskazówki związane z opodatkowaniem inwestycji OZE w Polsce. W szczególności zostaną poruszone następujące kwestie:

  • Jak sfinansować projekt OZE w Polsce w sposób najbardziej efektywny podatkowo?
  • Jak koszty finansowe wpłynęły na tarczę podatkową?
  • Jak opodatkowane są wypłaty z zysku?
  • Jakie są najważniejsze obciążenia podatkowe mające wpływ ekonomiczny na rentowność projektu i jego zysk?
  • Scenariusz wyjścia – jakie są właściwe działania podatkowe dla procesów wyjścia i etapu po wyjściu
    z inwestycji?

Ponadto przedstawione zostaną zmiany w przepisach podatkowych 2022 (w szczególności regulacje Polskiego Ładu) oraz planowane zmiany i ich wpływ na projekty.