Mity, uprzedzenia i polityka a powodzenie procesu inwestycyjnego – czyli jak budować akceptację społeczną i publiczną dla elektrowni wiatrowych. Badania, studium przypadku, dyskusja.

Termin: 15.06.2022, godz. 13:00

Miejsce: Sala Warta

Dialog to jeden z kluczowych fundamentów każdej powstającej inwestycji energetycznej w Polsce. Budowa akceptacji społecznej jest równie ważna jak parametry techniczne i ekonomiczne, bo jest ona niezbędna dla powodzenia przedsięwzięcia.

Podczas wykładu zostaną przedstawione i omówione wyniki badań socjologicznych zrealizowane w trzech województwach – pomorskim, podkarpackim i lubelskim. Ich celem była diagnoza poziomu wiedzy, przekonań i opinii na temat farm wiatrowych. Przeprowadzone studium przypadków wskaże, jakie wnioski płyną badań, o czym świadczy poziom wiedzy lokalnych społeczności, jakie tendencje panują oraz jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce w działaniach z zakresu Public Relations, Media Relations oraz Public Affairs aby uprawdopodobnić sukces i zmniejszy zagrożenia wynikające ze strachu oraz niewiedzy.

Prowadzący:

  • dr Dawid Piekarz – Instytut Staszica
  • Szymon Pieczyński – Kava360
  • Maciej Wąsowicz – Kava360