Rozwój nowych rynków morskich farm wiatrowych na morzu Bałtyckim – podsumowanie doświadczeń z rynku polskiego.

Termin: 14.06.2022, godz. 15:30

Miejsce: Sala Sekwana

Jak wykorzystać doświadczenia z 12 lat rozwoju rynku i projektów MFW w Polsce w innych krajach bałtyckich? Co warto powtórzyć, a co warto zmienić, żeby jak najszybciej rozpocząć budowę kolejnych MFW na Bałtyku – opowiedzą najbardziej doświadczeni eksperci polskiego rynku.

 • „Historia rozwoju polskiego rynku morskich farm wiatrowych – aspekty polityczne i regulacyjne.
  Czynniki wspierające rozwój i kluczowe ograniczenia” – Maciej Stryjecki, Head of Offshore Wind
  Development, Polenergia S.A.
 • „Kluczowe wyzwania w rozwoju projektów morskich farm wiatrowych na nowych rynkach” – Łukasz
  Piotrowicz, Joanna Makowska Departament Morskich Farm Wiatrowych, Polenergia S.A.
 • Dyskusja panelowa „Optymalizacja rozwoju nowych rynków morskich farm wiatrowych na morzu
  Bałtyckim – doświadczenia i wnioski z poszczególnych krajów” – z udziałem ekspertów i przedstawicieli administracji Państw Bałtyckich.