Ukraińsko – Polski Okrągły Stół

Termin: 13.06.2022, godz. 16:30 – 18:00

Miejsce: Sala Sekwana

Ukraina posiada znaczny niewykorzystany potencjał w zakresie lądowej i morskiej energii wiatrowej, zielonego wodoru, nowej infrastruktury elektroenergetycznej itp. Już dziś wiele międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak EBOiR, ogłosiło swoje plany inwestowania w ukraińską gospodarkę. Z kolei Polska, poprzez udział w projektach OZE, mogłaby stać się gwarantem międzynarodowych inwestycji na Ukrainie. Tym wszystkim zagadnieniom poświęcony będzie specjalny Ukraińsko-Polski Okrągły Stół podczas Konferencji PSEW 2022 w Serocku (13-15 czerwca). Podczas tego wyjątkowego spotkania zostaną poruszone zagadnienia kluczowe dla odrodzenia się ukraińskiej energetyki – główne cele, wyzwania i rola OZE. Pojawią się także tematy pozyskania niezbędnych środków na powojenną odbudowę oraz znaczenie instytucji finansowych w tworzeniu sprzyjającego otoczenia dla współpracy biznesowej w kontekście odnawialnych źródeł energii. Spotkanie będzie prowadzić Monika Morawiecka, ekspertka organizacji Regulatory Assistance Project oraz Katherine Knysh Dyrektor działu analiz Ukraińskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.